Thứ Ba, 26/3/2019
Giải pháp đột phá cho xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược hiện nay
26/3/2018 10:47' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự hội thảo là các nhà khoa học trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; các nhà nghiên cứu về vấn đề này của các quốc gia trên thế giới; cùng đông đảo cán bộ, biên tập viên Tạp chí Cộng sản.

25 tham luận gửi đến Ban Tổ chức hội thảo và 12 ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung vào những vấn đề: (1) Khái niệm cơ bản về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, các tiêu chí cơ bản của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược…; (2) Quan điểm, kinh nghiệm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cao cấp của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta…; (3) Kinh nghiệm phát hiện, quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược; (4) Về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo; những nguyên tắc, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược...

Các ý kiến phát biểu, các tham luận gửi tới Ban Tổ chức hội thảo đều thống nhất về những tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược bao gồm: có tư duy tầm chiến lược, nhìn xa, trông rộng và có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách chung của Đảng, Nhà nước…; phải hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn quan điểm toàn diện; phải thể hiện một cách thuyết phục về đạo đức, về tạo lập các giá trị mới, lan tỏa niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phải có sự trải nghiệm cần thiết, phong phú về thực tiễn chính trị - xã hội của đất nước; có khả năng học tập nhằm bổ sung kiến thức cần thiết, học từ thực tế cuộc sống, học hỏi quần chúng nhân dân; kiên quyết đấu tranh với cái sai, quyết tâm bảo vệ cái đúng và đồng chí của mình; biết cách thu hút, tập hợp, dẫn dắt cán bộ dưới quyền, các cá nhân có tài trên các lĩnh vực nhằm hoàn thành tốt nhất công tác của mình cũng như đóng góp nhiều nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số giải pháp chủ yếu để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được Hội thảo phân tích, kiến giải khá sâu sắc, gồm: Đề xuất khung năng lực của đội ngũ này; Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ; Đánh giá có hiệu quả năng lực tổng hợp của cán bộ, qua đó đề xuất việc đào thải những cá nhân không đáp ứng; Nâng cao năng lực tư duy, năng lực tổng kết thực tiễn của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; Phát huy vai trò của nhân dân và thực hiện các hình thức dân chủ trong tuyển chọn, sử dụng và kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược…

Những nội dung được Hội thảo đề cập, phân tích có ý nghĩa thiết thực góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nói chung, những ý kiến gợi mở, góp ý sâu sắc cho Hội nghị Trung ương 7 sắp diễn ra./.

Tin: Hoàng ViệtẢnh: Quang Hanh

Video