Thứ Hai, 18/3/2019
Khảo sát việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại tỉnh Quảng Trị
22/3/2018 15:55' Gửi bài này In bài này
Đoàn khảo sát làm việc với Tỉnh ủy và một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh Quảng Trị về việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

Tham dự Buổi làm việc có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bưu Điện, Sở Tài chính, Báo Quảng Trị và một số ban ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị.

Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, 5 năm qua, các cấp ủy trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về việc tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Cùng với việc tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo như: Công văn số 127-CV/TU ngày 27-4-2016 về thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư bảo đảm số lượng mua và đọc báo Đảng; Công văn 453-CV/TU ngày 16-6-2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư… Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tăng cường chỉ đạo phối hợp tuyên truyền việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên; phối hợp với ngành Bưu điện thường xuyên kiểm tra công tác đặt mua, phân phối và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại các Đảng bộ, chi bộ. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đoàn kiểm tra, khảo sát của Tỉnh ủy lồng ghép nội dung về thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng còn tổ chức đánh giá sơ kết và đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở địa phương, đơn vị.

Thực tế cho thấy, từ năm 2012 đến nay, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn có sự chuyển biến rõ nét. Nhiều đảng bộ, chi bộ trước đây không có báo, tạp chí, hiện đã có ít nhất 2 tờ báo của Đảng. Nhiều đảng bộ tỷ lệ mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đạt cao như: Hải Lăng; Thị xã Quảng Trị; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Việc đọc báo, tạp chí của Đảng được thực hiện tương đối thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều nơi còn dành thời gian tổ chức đọc báo vào đầu giờ thứ hai hằng tuần; tổng hợp nội dung đưa vào sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào dịp chào cờ sang thứ 2 của tuần đầu tiên hàng tháng hoặc trích đọc trên đài phát thanh; một số cơ quan, đơn vị thông tin định kỳ vào các buổi sinh hoạt chi bộ,…

Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc việc mua và đọc báo, tạp chí theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 16-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; một số đơn vị cơ sở, chi bộ thôn, bản do kinh phí mua báo, tạp chí được cấp chung trong các khoản chi thường xuyên, đơn vị tiết kiệm chi nên không mua đủ số lượng, loại báo, tạp chí theo quy định; Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng khó khăn, hạn hẹp, nên có một số đơn vị bố trí kinh phí chưa thật đầy đủ hợp lý; một số cấp ủy thiếu kiểm tra, đôn đốc, thiếu đánh giá, bổ sung giải pháp thực hiện; nhiều cơ sở Đoàn thanh niên không có khoản kinh phí cho mua báo và tạp chí của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu cho rằng, qua đợt khảo sát này đã giúp cho Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy rõ hơn việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn. Thời gian tới, Tỉnh sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp tối ưu để thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Cụ thể là sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nội dung Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận 29-KL/TW và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, đanh gia tình hình đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, chấn chỉnh kịp thời tình trạng một số tổ chức đảng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích. Chủ động bố trí nguồn kinh phí thường xuyên theo kế hoạch để đặt và mua báo, tạp chí của Đảng và thực hiện nghiêm quy định về việc sử dụng kinh phí của Đảng trong việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng. Nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo, ngành Bưu điện trong việc mua, đọc và làm theo báo chí của Đảng; tạo điều kiện để báo và tạp chí của Đảng đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Trước đó, Đoàn khảo sát cũng đã khảo sát việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ thị trấn Hồ Xá và Huyện ủy Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị./.

Tin, ảnh: Duy Anh

Video