Chủ Nhật, 20/1/2019
Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
3/1/2018 11:56' Gửi bài này In bài này
Cùng dự Lễ trao Giải, còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Ðảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và thành phố Hà Nội, cùng đông đảo các tác giả đoạt giải.

 
 Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải

Tại Lễ trao Giải, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và các chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngày 04-01-2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ nhất), nhằm phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân và toàn xã hội; khẳng định vai trò quan trọng và tiên phong của các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc triển khai Giải báo chí đã góp phần tích cực nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu; tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch trong phát hiện, xử lý phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời biểu dương, cổ vũ cách làm hay, kinh nghiệm tốt, điển hình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sau gần một năm phát động đã có 1.126 tác phẩm tham dự giải. Các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, được trao giải có chất lượng nghiệp vụ tốt, thông tin sắc bén, trung thực, thể hiện trách nhiệm cao của các nhà báo, tinh thần dấn thân, bất chấp khó khăn, nguy hiểm để có tác phẩm báo chí hay, tính chiến đấu cao và tính nhân văn sâu sắc. Hội đồng sơ khảo, chung khảo đã chọn được 31 tác phẩm để trao giải, trong đó có 02 giải A, 07 giải B, 10 giải C và 12 giải Khuyến khích cho các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đã có nhiều chủ trương, giải pháp về công tác này. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước cho rằng, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí cả nước đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời phản ánh những yếu kém, tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đồng thời cổ vũ nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về đề tài này, nhất là các tác phẩm được trao giải thưởng là minh chứng sinh động về vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cuộc đấu tranh với giặc nội xâm hết sức cam go, phức tạp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì liên tục, có hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở. Vì vậy, đề nghị các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao phải thực sự tiên phong, gương mẫu; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng, bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải A

Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của báo chí và đặc biệt coi trọng tính khách quan, trung thực, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội. Chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan chức năng trong việc xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, bảo vệ những người tố cáo tham nhũng, lãng phí.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ hai), năm 2018 - 2019./.
Tin, ảnh: Ngọc Huệ

Mới nhất

Video