Thứ Tư, 19/12/2018
Phát động Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020
13/10/2017 21:45' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh buổi Lễ phát động Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.

Chủ trì cuộc phát động, có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự, có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận một số tỉnh ủy, thành ủy và đông đảo các cơ quan báo chí…

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tấm gương “Dân vận khéo”; phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình “Dân vận khéo” trong công cuộc đổi mới.

Cuộc thi nhằm thiết thực kỷ niệm các sự kiện lớn của ngành dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và của toàn xã hội về công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng; góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ mật thiết của nhân dân với Đảng;

Khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan thông tấn, báo chí, hội nhà báo, ban dân vận các cấp, cộng tác viên và công dân trong việc phát hiện, giới thiệu, viết, sáng tác, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình Dân vận khéo, những tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc về đề tài dân vận, tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống xã hội;

Phát hiện, tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong công tác dân vận, các tác giả tiêu biểu để tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020).

Ban Tổ chức lễ phát động công bố Kế hoạch tổ chức, Thể lệ cuộc thi, thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, đại diện các bộ phận chuyên môn thuộc Ban Dân vận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai mong các nhà báo, cơ quan báo chí hưởng ứng tích cực, sâu rộng cuộc thi, nhằm giới thiệu được những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận trên các lĩnh vực, ở nhiều vị thế, điều kiện làm việc, sinh sống. Bên cạnh những tấm gương trong đội ngũ những người làm công tác dân vận, cần chú trọng phát hiện, giới thiệu tấm gương trong các đồng chí lãnh đạo chính quyền các cấp - những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền. Đặc biệt, cần tìm tòi, phát hiện những điển hình trong quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng ở các địa phương đã có những đóng góp liên tục, có ý nghĩa quan trọng, có tác dụng xã hội trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh cho lẽ phải, bảo vệ cái đúng trong đời sống xã hội.

Việc phát hiện, tôn vinh, từ đó góp phần nhân rộng các điển hình nói trên sẽ góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Video