Thứ Hai, 16/7/2018
Kỷ niệm 87 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu
4/8/2017 21:23' Gửi bài này In bài này
Tại buổi lễ, ôn lại lịch sử 87 năm của Tạp chí, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nêu rõ: Từ khi xuất bản số đầu tiên đến nay, Tạp chí đã tròn 87 năm. Trong suốt 87 năm, Tạp chí luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng. Phát huy truyền thống vẻ vang, trong công cuộc đổi mới, Tạp chí Cộng sản không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
 Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại buổi lễ

Ghi nhận những đóng góp của Tạp chí Cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Tạp chí Cộng sản các phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 2 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua của Chính phủ. Bên cạnh đó, để ghi nhận đóng góp của Tạp chí Cộng sản đối với sự phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Đảng, Nhà nước Lào đã tặng Tạp chí Cộng sản Huân chương Itsala.

Đạt được những thành tựu to lớn trên đây, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, trước hết là do Tạp chí Cộng sản luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đội ngũ cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước; đồng thời đó là sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Ban Biên tập, Đảng ủy trong các hoạt động của Tạp chí; thành quả lao động mẫn cán, giàu sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Tạp chí qua nhiều thế hệ.

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước, sự tin cậy và ủy thác của Trung ương Đảng trong những tháng còn lại của năm 2017, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản cần tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

Một là, về công tác biên tập, xuất bản cần bám sát và thực hiện tốt Kế hoạch biên tập 6 tháng cuối năm 2017, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, đặc biệt là các bài viết làm rõ các điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, phục vụ cho chương trình Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII…

Hai là, về hoạt động khoa học và tổng kết thực tiễn: Triển khai thực hiện các đề tài, đề án khoa học đúng tiến độ, nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu, tạo tính liên thông giữa nghiên cứu khoa học và tạo nguồn bài viết, đào tạo nguồn nhân lực, liên kết cộng tác viên. Triển khai đề án xây dựng tòa soạn điện tử, thư viện điện tử.

Ba là, đẩy mạnh công tác phát hành, chủ động, tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 29 của Ban Bí thư. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền đã ký kết với các ban, bộ ngành, các tỉnh, thành phố.

Bốn là, đưa bộ nhận diện văn hóa cơ quan vào vận hành, thống nhất điều hành bằng hành chính điện tử với sự kết nối giữa cơ quan Bộ Biên tập và các cơ quan Thường trực vào quý IV-2017. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Cộng sản; tổ chức tọa đàm lấy ý kiến chuẩn bị cho xây dựng Chiến lược phát triển của Tạp chí Cộng sản đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Năm là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là đội ngũ cán bộ biên tập theo hướng tinh gọn, hợp lý nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường của cán bộ, xây dựng cơ chế để tăng sức cạnh tranh và thi đua giữa các bộ phận, các cá nhân. Xây dựng đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo - quản lý cấp vụ của Tạp chí Cộng sản theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Sáu là, cơ cấu lại tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in Tạp chí Cộng sản.
 
 Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Phạm Tất Thắng, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao bằng khen và kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng"


Cũng nhân dịp này, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng” cho 11 đồng chí có đóng góp, cống hiến trong nhiều năm cho sự phát triển của Tạp chí.
 
 Đồng chí Phạm Đình Đảng, Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát động giải báo chí "Ngọn lửa"

Đồng chí Phạm Đình Đảng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã phát động Giải báo chí “Ngọn lửa” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức nhằm khuyến khích cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí không ngừng rèn luyện, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kiến thức góp phần vào sự phát triển chung của Tạp chí./.

Tin: Gia BảoẢnh: Đình Quyết

Video