Thứ Sáu, 20/7/2018
Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
20/7/2017 20:40' Gửi bài này In bài này
Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Tạp chí Cộng sản có các đồng chí Phó Tổng Biên tập, Ủy viên Ban Biên tập, Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trưởng các ban chuyên môn, các đơn vị chức năng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tạp chí Cộng sản, đại diện cơ quan Thường trực tại miền Nam, miền Trung - Tây Nguyên, cán bộ chủ chốt Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản đã trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.
 
 TS. Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản  trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo nêu rõ, về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, 6 tháng đầu năm 2017, Tạp chí Cộng sản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, điều đó được thể hiện trên nhiều lĩnh vực hoạt động của cơ quan.

Các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản tiếp tục có sự đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung bám sát định hướng tuyên truyền trong các bài viết cũng như ở từng ấn phẩm. Tổ chức được nhiều bài viết tuyên truyền, triển khai 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hàm lượng khoa học, hàm lượng lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn tiếp tục được nâng cao, phản ánh kịp thời, trang trọng các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia tổng kết thực tiễn của Tạp chí Cộng sản được mở rộng với nhiều bộ, ngành và tỉnh, thành, địa phương trong nước bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa hoạt động khoa học với tạo nguồn bài viết trên tạp chí, mở rộng đội ngũ cộng tác viên. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, bám sát chương trình công tác toàn khóa XII của Trung ương Đảng, các chương trình công tác của Chính phủ.

Công tác cộng tác viên được quan tâm hơn, bao gồm cả xây dựng quan hệ hợp tác thường xuyên và tổ chức các hội thảo và tọa đàm khoa học để duy trì và mở rộng đội ngũ cộng tác viên nòng cốt, tạo nguồn bài viết cho các ấn phẩm.

Công tác phục vụ biên tập đáp ứng yêu cầu, bảo đảm tiến độ, không ngừng nâng cao chất lượng. Sự phối hợp giữa các ban chuyên môn và các đơn vị phục vụ biên tập ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả được Hệ thống hành chính điện tử và Nhận diện văn hóa Tạp chí Cộng sản, từng bước đổi mới, cải cách hành chính, tiết kiệm nguồn lực, kinh phí. Không ngừng nâng cao chất lượng và quảng bá hình ảnh, uy tín của Tạp chí Cộng sản.

Ban Biên tập tiếp tục sắp xếp lại bộ máy, bố trí lại đội ngũ cán bộ, do vậy mặc dù biên chế không được bổ sung, trong khi nhiệm vụ tăng, Tạp chí vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên, đột xuất với chất lượng tốt, đúng tiến độ.

Tích cực triển khai các chương trình, dự án phối hợp tuyên truyền lớn với các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố. Mở rộng quan hệ đối ngoại.

Có được những kết quả đáng ghi nhận trên đây là do Tạp chí Cộng sản luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đồng thời, do có sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, quyết liệt của Thường trực Ban Biên tập trong nắm bắt chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương để xây dựng kế hoạch biên tập; sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo thường xuyên và sát sao của Ban Biên tập, Đảng ủy trong mọi hoạt động của cơ quan, sự nỗ lực của các ban chuyên môn, các vụ, đơn vị chức năng, các cơ quan Thường trực tại miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên; đặc biệt là sự đồng tâm hợp lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017, với nhiều giải pháp được đề ra, Tạp chí tiếp tục bám sát và thực hiện tốt Kế hoạch biên tập 6 tháng cuối năm 2017, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, đặc biệt là đặt bài viết đối với các đồng chí Bộ Chính trị để làm rõ các điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, chuẩn bị các bài viết phục vụ cho Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII (đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, tinh gọn bộ máy); bài viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì đều đặn chuyên mục: “Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” và “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các ấn phẩm chính của Tạp chí Cộng sản; Tuyên truyền về thành tựu phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng,...; Tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện quốc tế nổi bật,...

Về hoạt động khoa học và tổng kết thực tiễn, tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, đề án khoa học đúng tiến độ, nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu. Tổ chức tốt các hội thảo, tọa đàm khoa học ở các cấp độ theo kế hoạch, phục vụ thiết thực cho việc tổ chức nội dung các ấn phẩm, góp phần vào công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng. Ký kết hợp đồng triển khai các đề tài khoa học cấp cơ sở, đồng thời tổ chức hướng dẫn hướng nghiên cứu để bảo đảm hiệu quả đầu tư, thật sự hướng vào tăng cường năng lực cho cán bộ. Triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các đề tài đã trúng thầu. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ có cơ hội tham gia nghiên cứu các đề tài đã trúng thầu. Hoàn thành xây dựng dự thảo đề án thư viện điện tử, tòa soạn điện tử trình Văn phòng Trung ương phê duyệt. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hợp tác tuyên truyền, phối hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổ chức hội thảo khoa học với các bộ, ban, địa phương, đơn vị đã ký kết.

Về công tác trị sự đưa hành chính điện tử vào vận hành thử, chạy song song với hành chính truyền thống. Phấn đấu quý IV-2017 thống nhất điều hành 100% bằng hành chính điện tử. Hoàn thiện Bộ nhận diện văn hóa của Tạp chí Cộng sản đưa vào sử dụng từ Quý IV năm 2017.

Về công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ biên tập theo hướng tinh gọn, hợp lý nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường của cán bộ. Bổ sung cán bộ biên tập cho các ban chuyên môn khi có chỉ tiêu biên chế. Thực hiện xét thăng hạng viên chức, công chức năm 2017 theo quy định và kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương. Xây dựng đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo - quản lý cấp vụ của Tạp chí Cộng sản, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Về Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm các ấn phẩm được in ấn với chất lượng tốt, không sai sót, để phát hành đúng kỳ, đúng hạn. Cơ cấu lại hoạt động của Công ty theo hướng tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị; kinh doanh bám sát yêu cầu của thị trường in ấn, thận trọng, chỉ mở rộng quy mô sản xuất trên cơ sở năng lực, khả năng của Công ty, nhu cầu của thị trường. Nâng cao năng lực quản lý, quản trị công ty. Tập trung khôi phục sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ, công nhân viên của Công ty và tăng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong phần thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo, các đại biểu cơ bản nhất trí với những mặt được, chưa được và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 mà Dự thảo Báo cáo đề ra, đồng thời, đề xuất, kiến nghị thêm một số vấn đề như việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ biên tập viên, cán bộ kế cận trước mắt và lâu dài.
 
 PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định: Có được những kết quả trên, trước hết là do sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản dưới sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, quyết liệt của Ban Biên tập, Thường trực Ban Biên tập, Đảng ủy. Về những đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng, với những vấn đề mang tính tình huống Ban Biên tập sẽ quyết định và xử lý; với những vấn đề nằm trong cơ cấu tổng thể, mang tính chiến lược lâu dài cần nghiên cứu và đưa ra bàn bạc chi tiết, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ Tạp chí.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, thời gian tới, Tạp chí Cộng sản cần tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản như: nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng nghiên cứu khoa học của cán bộ biên tập viên, phóng viên Tạp chí; xây dựng đề án thi tuyển lãnh đạo; nghiêm túc thực hiện, triển khai, bảo đảm đúng tiến độ đưa hành chính điện tử vào vận hành...
 
 Đồng chí Phạm Tất Thắng, thừa ủy quyền của Đảng ủy Khối  cơ quan Trung ương trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho đồng chí Đoàn Minh Huấn

Hội nghị cũng tiến hành trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Đoàn Minh Huấn với thành tích 5 năm liên tục là đảng viên xuất sắc tiêu biểu./.
Tin, ảnh: Gia Bảo

Video