Thứ Sáu, 20/7/2018
Tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác tuyên truyền giữa Tạp chí Cộng sản và tỉnh Quảng Ninh
20/7/2017 14:35' Gửi bài này In bài này
Tham dự buổi lễ ký có các đồng chí: Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh; TS. Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Quảng Ninh, đại diện Ban Biên tập, các ban chuyên môn của Tạp chí Cộng sản.

Chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cả hai bên, bằng nhiều nội dung, hoạt động đa dạng, trong đó chủ yếu tập trung vào:

- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, theo chủ đề công tác năm 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh"; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, của hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh trong đó quyết tâm thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gắn với thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 05-02-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền về Đề án Xây dựng thành phố thông minh và khuyến khích, hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ....; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020...; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thông tin về kết quả việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về mở rộng quan hệ đối ngoại, đặc biệt là các đối tác truyền thống với tỉnh như: Trung Quốc, Lào, Nhật Bản và các đối tác tiềm năng mới như Mỹ, châu Âu... Kết quả việc thực hiện các giải pháp mở rộng quan hệ đối ngoại để thu hút đầu tư, tiếp cận với các công nghệ mới, hợp tác để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Tuyên truyền về những mô hình, điển hình của tỉnh trong các phong trào thi đua thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; quảng bá các sự kiện lớn của tỉnh Quảng Ninh năm 2017: Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh năm 2017, Hội nghị bàn tròn chính sách cấp cao APEC về du lịch bền vững (cấp Bộ trưởng) tổ chức tại Quảng Ninh; tuyên truyền sâu đậm về lĩnh vực xây dựng Đảng và những mô hình mới, cách làm đột phá của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế xã hội... Bên cạnh các sự kiện nói trên, căn cứ vào tình hình thực tiễn sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên truyền về các chương trình, hoạt động lớn diễn ra trong năm.

 
 Lễ ký hợp tác tuyên truyền năm 2017 giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu tại buổi lễ, cảm ơn về sự hợp tác của tỉnh Quảng Ninh và tin tưởng sự hợp tác giữa hai bên sẽ đạt những kết quả tốt đẹp, TS. Phạm Đình Đảng khẳng định: Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển với những sáng tạo, cách làm hay, mới đã được áp dụng, tạo nên nhiều thành tựu to lớn rất đáng ghi nhận. Những nội dung tuyên truyền về Quảng Ninh sẽ được thực hiện ở tất cả các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, bao gồm: Tạp chí Cộng sản ra ngày mồng 1 hằng tháng, Tạp chí Cộng sản - chuyên đề cơ sở ra ngày 15 hằng tháng, Tạp chí Cộng sản điện tử (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Trung Quốc), Hồ sơ - Sự kiện, chuyên san Đoàn kết và Phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Vũ Công Lực bày tỏ sự vui mừng về việc tiếp tục hợp tác tuyên truyền của tỉnh Quảng Ninh với Tạp chí Cộng sản. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn, sự hợp tác giữa hai bên sẽ trở thành nề nếp thường xuyên, lâu dài, thực chất và thiết thực./.
Tin: T.LinhẢnh: Đ.Quyết

Video