Thứ Sáu, 27/4/2018
Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2017 - 2020
25/4/2017 9:13' Gửi bài này In bài này

Thành phần tham dự gồm có: Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố. Về phía Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản có PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập và cán bộ, biên tập viên Cơ quan Thường trực tại miền Nam, Tạp chí Cộng sản.

 
 Quang cảnh Lễ ký kết

Hai bên sẽ phối hợp, tổ chức triển khai các nội dung: Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 29-KL/TW, ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mua và đọc báo, tạp chí Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo, tạp chí của Đảng đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng lý luận; tổng kết thực tiễn các mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến để tuyên tuyền, phổ biến, nhân rộng và bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh triển khai nghiên cứu các đề tài, tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, tổng kết thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổ chức các sự kiện đặc biệt mang đậm tính chính trị, có sức lan tỏa, ảnh hưởng xã hội to lớn, rộng khắp, nâng cao vị thế và sự ảnh hưởng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trong toàn xã hội. Tuyên truyền về quá trình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận tiếp theo của Trung ương khóa XII trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Tạp chí Cộng sản sẽ tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Đảng bộ Thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

 
 Đồng chí Đinh La Thăng đánh giá cao công tác tuyên truyền của Tạp chí Cộng sản
về những thành tựu đạt được của Thành phố

Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp biên soạn các ấn phẩm, tài liệu; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, các sự kiện truyền thông mang tính chính trị, tính lý luận và thực tiễn nhằm tuyên truyền sâu rộng những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng như những vấn đề lý luận mà Tạp chí Cộng sản đang nghiên cứu và tổng kết từ thực tiễn các địa phương được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, muốn tham khảo, học hỏi. Tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Đinh La Thăng đánh giá cao vai trò của Tạp chí Cộng sản trong việc tuyên truyền những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố hơn 40 năm qua; đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua Tạp chí Cộng sản đã trang bị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhiều thông tin, kiến thức có giá trị lý luận và thực tiễn quý báu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Theo đó, đồng chí Đinh La Thăng đề nghị, Tạp chí Cộng sản thường xuyên phản ánh, nhanh chóng và chính xác những thông tin về các mặt đời sống xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của Thành phố; đặc biệt ủng hộ trên cơ sở về mặt lý luận những đổi mới, đột phá của Thành phố. “Đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thành tựu về kinh tế mà còn đóng góp thực tiễn, giúp cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng tổng kết thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chủ trương, đường lối của Đảng cũng như phát triển kinh tế xã hội”, đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của Thành phố và cả nước, đồng chí Đinh La Thăng lưu ý, Tạp chí Cộng sản cần đề xuất, hiến kế cho Thành phố Hồ Chí Minh có những đổi mới, đột phá, sáng tạo để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và tiếp tục là đầu tàu kinh tế, khẳng định vươn tới trở thành một trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo của cả nước và trong khu vực.

 
 Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản trao quà lưu niệm cho Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Khẳng định trong những năm qua, Tạp chí Cộng sản luôn đồng hành, tuyên truyền các sự kiện, thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: Để đạt được những kết quả thiết thực trong thực hiện Chương trình ký kết, Tạp chí Cộng sản sẽ thúc đẩy mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng tuyên truyền, nhất là những vấn đề mang tính tổng kết thực tiễn, mô hình mới, cách làm sáng tạo, có hiệu ứng xã hội cao không chỉ góp phần lan tỏa đến các địa phương khác mà còn bổ sung phát triển chủ trương, đường lối lý luận của Đảng. Với vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế và trong lịch sử thường đi đầu trong tìm tòi, khai phá, sáng tạo các mô hình hay, Tạp chí Cộng sản sẽ chú trọng nâng cao vấn đề tổng kết thực tiễn của Thành phố thời gian tới.

Tại buổi lễ, hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, triển khai ngay các nội dung chương trình ký kết, nhằm đưa sự phối hợp đi vào thực tiễn nhanh chóng, hiệu quả./.

Tin, ảnh: Lâm Quân

Video