Thứ Tư, 23/5/2018
Những vấn đề lý luận cơ bản, quan điểm và kinh nghiệm quốc tế xử lý mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường
14/4/2017 22:9' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội thảo
Hội thảo nằm trong kế hoạch công tác năm 2017 của Đề tài Khoa học cấp nhà nước “Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách”, mã số KX.04.12/16-20, thuộc “Chương trình Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020”.

Đến dự Hội thảo có PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản cùng đông đảo các nhà khoa học và cán bộ, biên tập viên Tạp chí Cộng sản.

Trong phát biểu đề dẫn, PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ nhiệm Đề tài, nêu rõ: Trong nền kinh tế hỗn hợp hiện đại, cả nhà nước và thị trường cùng điều tiết các hoạt động kinh tế. Nhà nước đóng vai trò quan trọng chứ không chỉ đơn thuần giống như “một cảnh sát giao thông” giám sát và kiểm tra hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân. Trên thế giới hiện nay, trong mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, giới nghiên cứu và hoạch định chính sách thường tập trung bàn đến nhà nước nhiều hay ít và ngược lại thị trường nhiều hay ít, chứ hầu như rất ít đề cập có hay không có thị trường hay nhà nước. Giải quyết hợp lý mối quan hệ nhà nước và thị trường là chìa khóa thành công của các nền kinh tế.

Trên cơ sở những định hướng trong Báo cáo đề dẫn, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung cơ bản:

Thứ nhất, những khái niệm xung quanh về nền kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, bản chất của quan hệ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế.

Thứ ba, biểu hiện cụ thể của quan hệ nhà nước và thị trường trong từng lĩnh vực, như trong phân phối kết quả sản xuất, phân bổ nguồn lực, phát triển các thị trường, xác định quy mô và định hướng phát triển các thành phần, các khu vực kinh tế, xây dựng quy hoạch và hình thành chính sách...

Thứ tư, các yếu tố cơ bản tác động đến quan hệ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường.

Thứ năm,
làm rõ một số quan niệm và kinh nghiệm xử lý mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường phát triển phương Tây, trong nền kinh tế thị trường ở một số nước Đông Á, nhất là trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc./.
Tin: Việt TùngẢnh: Đào Trọng Nguyên

Video