Chủ Nhật, 22/4/2018
Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
9/4/2017 21:31' Gửi bài này In bài này
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng, Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh.

Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, một số tỉnh ủy, thành ủy gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, Phan Đình Trạc, Hoàng Bình Quân, Mai Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Xuân Thắng, Thuận Hữu, Lê Minh Trí, Hồ Đức Phớc, Châu Văn Minh, Trần Bình Minh, Lê Minh Hưng, Lê Thành Long, Nguyễn Thế Kỷ, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Đức Lợi, Đỗ Văn Chiến, Phan Văn Sáu, Phùng Xuân Nhạ, Lê Hoài Trung, Bùi Văn Cường, Phạm Viết Thanh, Nguyễn Thị Thu Hà, Điểu KRé, Sơn Minh Thắng, Nguyễn Đắc Vinh, Đỗ Tiến Sỹ; các đồng chí Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đoàn Minh Huấn, Lê Quốc Phong, Đào Hồng Lan.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đọc Diễn văn kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối. Diễn văn nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 10 năm qua các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác, nổi bật là: Triển khai toàn diện và đồng bộ, từng bước đi vào chiều sâu các mặt của công tác xây dựng Đảng; Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sáng tạo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Từ những kết quả đã đạt được cùng những hạn chế, tồn tại thời gian qua, Đảng ủy Khối đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm cơ sở để thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, đó là xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Huân chương Lao động hạng Nhất vì những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Khối đạt được trong 10 năm qua; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng - Khối cơ quan Trung ương” cho một số các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng bộ Khối qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những nỗ lực 10 năm qua của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh toàn diện; khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong hệ thống chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng của Đảng bộ Khối lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, trực tiếp phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, nhất là tham mưu chiến lược về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua hoạt động thực tiễn phong phú, sinh động của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Khối đã đóng góp tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng đề ra, nhất là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nội dung cụ thể:

Thứ nhất, các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở trung ương. Thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp với các loại hình tổ chức đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng. Trong tổ chức thực hiện, cần xác định rõ từng nhiệm vụ và giải pháp, có kế hoạch, phân công cụ thể, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực và cấp ủy giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước, gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Vì vậy, thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có ý nghĩa quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các đảng bộ khác trong toàn quốc.

Thứ ba,
tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương; phát huy mạnh mẽ nhân tố con người trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kịp thời tham mưu các chủ trương, chính sách để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Thứ tư, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy cần làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, bố trí cán bộ và đội ngũ cấp ủy các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa vi phạm và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Mỗi chi bộ cần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên như Điều lệ Đảng quy định; mỗi đảng bộ cần làm tốt công tác quản lý đảng viên cả về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối cần gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII./.
Hoàng Việt

Video