Thứ Hai, 18/6/2018
Đường cách mệnh: Giá trị mãi trường tồn
6/4/2017 22:33' Gửi bài này In bài này
“Đường Cách mệnh” là tác phẩm tập hợp các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925 - 1927. Đây là những bài giảng được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách năm 1927.
 
 Gian trưng bày sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Cuốn sách ra đời trong hoàn cảnh phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước trên thế giới phát triển mạnh mẽ, phong trào giải phóng dân tộc ở trong nước đã xuất hiện nhiều tổ chức yêu nước mang sắc màu chính trị khác nhau, thực tiễn lịch sử đòi hỏi phải có một tổ chức mới, có đường lối đúng đắn, có tổ chức chặt chẽ thì mới lãnh đạo cách mạng đi đến thành công. Bởi vậy, cuốn sách “Đường cách mệnh” có ý nghĩa và vai trò như kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

Với cách viết súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, cuốn sách “Đường Cách mệnh” hàm chứa giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, trong việc kết hợp phong trào yêu nước với chủ nghĩa Mác, tạo lập các tiền đề tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác phẩm đã chỉ rõ những quan điểm cơ bản về phương pháp cách mạng Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tổng kết kinh nghiệm cách mạng các nước, là tư liệu tham khảo đặc biệt quan trọng, cơ sở lý luận để Đảng ta xây dựng phương pháp cách mạng phù hợp với tình hình đất nước. Đặc biệt, cuốn sách đã trở thành một trong 5 tác phẩm được công nhận là Bảo vật Quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay, cuốn sách liên tục được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành rộng rãi đến đông đảo bạn đọc.
 
 GS, TS. Hoàng Chí Bảo giới thiệu cuốn sách "Đường cách mệnh"


Tại buổi giới thiệu, GS, TS. Hoàng Chí Bảo, người đã có hơn 40 năm nghiên cứu về các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, Đại hội Đảng lần thứ XII đã khẳng định đường lối phát triển cách mạng trong thời kỳ mới, đó cũng chính là tiếp tục sự nghiệp của “Đường cách mệnh” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra 90 năm trước.

“Việc tuyên truyền tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác có một ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất, nó khích lệ tinh thần văn hóa của chúng ta, nhất là văn hóa đọc để mọi người quan tâm đến vấn đề văn hóa, chính trị. Nhưng điều quan trọng, sâu xa hơn là cách mạng Việt Nam đang phát triển trong một thời kỳ hội nhập cho nên tư tưởng, giá trị của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong “Đường cách mệnh” vẫn soi sáng đến ngày nay”.

Trong dịp này, cùng với tác phẩm “Đường cách mệnh”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng giới thiệu đến độc giả một số tác phẩm có giá trị khác như “Sửa đổi lối làm việc”, “Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam”, “Xây dựng, chỉnh đón Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước”…

Ngày Sách Việt Nam năm nay với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng” diễn ra từ ngày 06 đến 10-4 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Hội sách giới thiệu tới công chúng khoảng 40.000 tên sách với hàng vạn bản sách thuộc nhiều thể loại, chủ đề khác nhau như: chính trị, pháp luật, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn học, lịch sử…

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra hội sách, có khoảng 20 sự kiện giao lưu tác giả-bạn đọc, tọa đàm giới thiệu sách; trong đó, nổi bật là các chương trình: giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tọa đàm “Bảo vệ an toàn giới tính cho con - Những điều bố mẹ cần biết,” tọa đàm về cuốn sách “Con đường thoát hạn - Giải pháp Israel cho một thế giới khát nước”…/.
Tin, ảnh: GB

Video