Chủ Nhật, 22/4/2018
Phiên họp thứ nhất Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”
1/3/2017 22:13' Gửi bài này In bài này

 
 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Phiên họp

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí chủ trì Phiên họp. Dự Phiên họp, còn có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Hội Nhà báo Việt Nam là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Giải, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và tổ chức triển khai trong cả nước. Đến nay, hầu hết các hội nhà báo tỉnh, thành phố, các liên chi hội trong cả nước đã triển khai thực hiện.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” diễn ra từ ngày 01-01 đến hết ngày 30-11-2017. Ban Tổ chức nhận bài dự thi đến hết ngày 30-11-2017. Lễ công bố và trao Giải dự kiến diễn ra vào ngày 30-12-2017. Giải dành cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí thuộc các loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo ảnh và báo mạng điện tử) trên phạm vi toàn quốc.

Cơ cấu giải thưởng, gồm: các giải A, B, C và khuyến khích, cho các loại hình báo chí, trong đó: Giải A, mỗi giải 20 triệu đồng; giải B, mỗi giải 15 triệu đồng; giải C, mỗi giải 10 triệu đồng; giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

Chi tiết thể lệ cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam: http://www.vja.org.vn; trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: http://www.mattran.org.vn.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc tổ chức Giải báo chí là hoạt động nhằm thực hiện tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, vì vậy, các cơ quan báo chí cần tích cực tham gia Giải báo chí; các nhà báo yên tâm đấu tranh quyết liệt với các hành vi sai trái.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ là nơi tiếp nhận ý kiến phản ánh về tham nhũng, lãng phí của nhân dân, gửi tới các cơ quan báo chí để báo chí tiếp tục điều tra. Báo chí và Mặt trận phải là nơi tiếp thu ý kiến của nhân dân. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Giải báo chí sẽ chọn các bài báo có tác dụng tích cực để khen thưởng, động viên kịp thời; đồng thời, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, khi thấy báo chí chỉ rõ sai phạm phải vào cuộc xử lý.

Tại Phiên họp, đại diện Ban Tổ chức cho biết: Để Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” được lan tỏa, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Hội thảo “Báo chí với đấu tranh phòng, chống tham nhũng” vào quý II-2017 do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì./.

Khánh Nguyên

Video