Thứ Năm, 24/5/2018
Công bố quyết định thành lập Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và triển khai kế hoạch công tác năm 2017
17/2/2017 16:13' Gửi bài này In bài này

Đến dự buổi Lễ, có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo và Uỷ viên Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương; Chủ tịch hội đồng khoa học cơ sở; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, và đồng chí Võ Văn Thưởng trao các quyết định nhân sự Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 24 thành viên. Giáo sư, tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, tiếp tục được Ban Bí thư tin tưởng, giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực; Phó giáo sư, tiến sỹ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Chuyên trách. Uỷ viên Hội đồng là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng khoa học cơ sở cần quan tâm, coi trọng các nội dung:

Thứ nhất, Hội đồng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Trước hết, là đổi mới việc định hướng nghiên cứu khoa học; hướng nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp hơn nữa, thiết thực hơn nữa nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Đảng Trung ương, cụ thể là phục vụ thiết thực các đề án Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho các cơ quan Đảng Trung ương. Chú trọng đổi mới quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn; lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học.

Thứ hai, các cơ quan Đảng Trung ương cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về khoa học và công nghệ nói chung, trách nhiệm chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan nói riêng. Cần hình thành cơ chế lãnh đạo, định hướng, đặt hàng nghiên cứu khoa học; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học; coi trọng chỉ đạo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; kết quả nghiên cứu khoa học là tiêu chí đánh giá, xem xét, sử dụng, đề bạt cán bộ.

Thứ ba, từng cán bộ trong các cơ quan Đảng Trung ương cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học; tích cực, chủ động, tự giác tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, xem đây là phương thức tự đào tạo, rèn luyện, là động lực phấn đấu để trở thành chuyên gia giỏi, có phẩm chất, đạo đức của người cán bộ Đảng. Để nghiên cứu khoa học ngày càng có chất lượng, đòi hỏi cán bộ phải chịu khó, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận; nắm vững quan điểm của Đảng; nắm bắt, cập nhật tình hình thực tiễn. Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học để thông qua đó nâng cao trình độ, kỹ năng tham mưu.

Ngay sau Lễ công bố quyết định, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức phiên họp đầu tiên, thảo luận, thông qua chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và trọng tâm công tác năm 2017./.

Nguyễn Huy Cường

Video