Thứ Sáu, 22/6/2018
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Tạp chí Cộng sản
11/1/2017 20:34' Gửi bài này In bài này

Đến dự Hội nghị có đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Phùng Anh Tuấn, Hàm Vụ trưởng Vụ IV, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đỗ Hùng Cường, Hàm Vụ trưởng, Vụ Trung ương I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, viên chức Tạp chí Cộng sản và các đồng chí đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

 
 PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,
Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản mong muốn Hội nghị lắng nghe những kết quả công tác trong năm qua, nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, để từ đó, đóng góp những ý kiến, đưa ra những phương hướng phấn đấu, cũng như những giải pháp đúng tầm để đạt được những thành quả tốt hơn trong năm 2017.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh những thành tích nổi bật của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trong năm 2016. Một là, các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản tiếp tục có sự đổi mới với hình thức, nội dung thường xuyên bảo đảm tính chính trị, bám sát định hướng tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020. Hàm lượng khoa học, hàm lượng lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn trong các bài viết tiếp tục được nâng cao, phản ánh kịp thời, trang trọng các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước. Hai là, hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia tổng kết thực tiễn của Tạp chí Cộng sản được duy trì, có chất lượng, bám sát Chương trình công tác toàn khóa XII của Trung ương Đảng, các chương trình công tác của Chính phủ, Quốc hội. Ba là, hợp tác thường xuyên với đội ngũ cộng tác viên nhằm xây dựng quan hệ chặt chẽ; tiếp thu ý kiến thông qua hội nghị cộng tác viên; tăng cường thu hút sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cộng tác viên là các nhà hoạt động chính trị, những học giả, những nhà nghiên cứu lý luận và thực tiễn để có những bài viết chất lượng cao. Bốn là, tích cực triển khai các chương trình, dự án phối hợp tuyên truyền lớn với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; mở rộng quan hệ đối ngoại. Năm là, công tác phục vụ biên tập có đóng góp tích cực cho hoạt động chung của toàn Tạp chí.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, hạn chế cần khắc phục. Đó là: Cần có nhiều hơn những bài viết tổng kết các mô hình thực tiễn có khả năng tạo được hiệu ứng xã hội sâu rộng, những bài viết đấu tranh phản bác trực diện các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị. Bảo đảm tính liên thông, gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu đề tài, hội thảo khoa học với tạo nguồn bài viết trên tạp chí, mở rộng đội ngũ cộng tác viên,…

 
 Quang cảnh Hội nghị


Những ý kiến đóng góp tại Hội nghị nhất trí cao với bản báo cáo tổng kết công tác năm 2016, cũng như những nhiệm vụ chính được đề ra trong năm 2017. Cụ thể là: Thứ nhất, nâng cao tính lý luận, chính trị của các bài đăng tải, tăng số lượng bài đấu tranh tư tưởng lý luận, nghiên cứu khôi phục và mở rộng các chuyên mục mang bản sắc của Tạp chí. Thứ hai, mở rộng quy mô, phạm vi đi đôi với nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa các loại hình đề tài và nguồn tài chính đầu tư. Thứ ba, tăng cường tổng kết thực tiễn gắn với các hoạt động nghiên cứu thực tế tại các tỉnh, địa phương. Thứ tư, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình liên kết, hợp tác với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương…

Trước những nhiệm vụ công tác năm 2017, để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tạp chí, đồng chí Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập đã có đánh giá khái quát, nhấn mạnh tới những đóng góp tích cực của Tạp chí Cộng sản trong thực hiện nhiệm vụ chính trị những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2015 - năm chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng và năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện các quyết sách của Đại hội XII, là năm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Phạm Đình Đảng nhấn mạnh, các bài viết chính luận trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản đã nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc, đã có sức lan tỏa rộng rãi hơn. Trên cơ sở đó, theo đồng chí Phạm Đình Đảng, các giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2017 cần tập trung vào các vấn đề chính sau: Chương trình hóa toàn diện các phương diện công tác của Tạp chí; cụ thể hóa các nhiệm vụ, chức năng theo chức danh nhằm tối đa hóa trách nhiệm, hiệu quả công tác; cơ chế hóa sự vận hành hợp tác giữa Tạp chí với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; có sự chỉ đạo quyết liệt, dân chủ và cụ thể hóa từ ban lãnh đạo của Tạp chí.

Ngoài ra, Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đồng thuận trong việc hướng tới xây dựng mô hình quản lý hành chính điện tử, tòa soạn điện tử để đưa hoạt động Tạp chí từng bước được chuyên môn hóa, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng Tạp chí.

 
 Trao tặng danh hiệu thi đua cho tập thể hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ năm 2016


Hội nghị đã diễn ra với bầu không khí dân chủ, cởi mở, tiếp nhận các ý kiến đóng góp tích cực. Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị Tạp chí nâng cao hơn nữa tính lý luận, chính trị, tổng kết thực tiễn trong các bài viết; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tính độc lập, đặc thù của mỗi ấn phẩm trong tổng thể quản lý chung của Tạp chí; nêu cao tinh thần, trách nhiệm ở mỗi vị trí công tác; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; hướng tới xây dựng mô hình tòa soạn điện tử. Theo đó, xây dựng chiến lược phát triển tổng thể Tạp chí trong 10 năm tới với việc quy chế hóa hoạt động của Tạp chí; quy hoạch, chương trình hóa từng ấn phẩm; chuẩn hóa nguồn nhân lực.

Hội nghị đã trao tặng danh hiệu thi đua - khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị, tập thể đạt thành tích công tác trong năm 2016./.

Tin: Phương TràẢnh: Đình Quyết

Video