Thứ Ba, 19/6/2018
Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021
13/12/2016 21:54' Gửi bài này In bài này

 
 Quang cảnh Lễ ký Chương trình phối hợp hai cơ quan.

Tham dự Lễ ký có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh. Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, các ban, ngành trung ương cùng tham dự và chứng kiến Lễ ký.

Nội dung phối hợp bao gồm: Định hướng thông tin, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận; tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, chú trọng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị; công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong các tầng lớp nhân dân. Hai cơ quan phối hợp tổ chức cuộc thi báo chí tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (15-10-1930-15-10-2020). Cuộc thi phát động từ năm 2017 và tổng kết vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận. Ngoài ra, hai cơ quan còn phối hợp tuyên truyền Luật Báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chính trực, nhân văn, bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân. Bên cạnh đó là phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, công tác đào tạo,… liên quan đến công tác dân vận.

Hai cơ quan cũng phối hợp bình chọn, biểu dương, khen thưởng tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác dân vận vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận hàng năm.

Phát biểu tại Lễ ký, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam để tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, nhất là giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng; góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, báo chí có vai trò quan trọng, xung kích trong việc thông tin, tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến nhân dân. Với chương trình đã ký, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hội và hội viên nhà báo các cấp, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các văn kiện của Đảng về công tác dân vận. Nhà báo Thuận Hữu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ban Dân vận Trung ương để chương trình đạt được hiệu quả thiết thực.

Thay mặt hai cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng và Nhà báo Thuận Hữu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 trước sự chứng kiến của đồng chí Trương Thị Mai và các lãnh đạo của hai cơ quan./.


Video