Thứ Ba, 19/6/2018
Họp báo Hội thảo khoa học: “30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng - Thành tựu và kinh nghiệm”
13/12/2016 16:0' Gửi bài này In bài này

Cách đây 3 thập niên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có lĩnh vực quân sự quốc phòng. Cùng với thời gian, chủ trương đổi mới về quân sự, quốc phòng tiếp tục được các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng (từ Đại hội VII đến Đại hội XII) nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và trở thành bộ phận cấu thành quan điểm, đường lối đổi mới nhất quán của Đảng ta.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) - khẳng định: trong 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, lĩnh vực quân sự, quốc phòng đã có những đổi mới và phát triển, đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Thành tựu cơ bản bao trùm là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững được thành quả cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường thế và lực của đất nước; sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc lớn mạnh nhiều hơn so với trước; sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội ngày càng được nâng cao; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và an ninh quốc gia, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

Với ý nghĩa đó, Hội thảo sẽ là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận lại công cuộc đổi mới đất nước, qua đó khẳng định và làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn tính đúng đắn, sáng tạo cả về lý luận và thực tiễn, về tư duy đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định thắng lợi trong công cuộc xây dựng đất nước. Mặt khác, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm vận dụng vào công cuộc xây dựng quân đội, tăng cường tiềm lực quân sự quốc phòng hiện nay, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 16-12-2016./.

Tin, ảnh: Phong Như

Video