Thứ Ba, 19/6/2018
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021: Khí thế mới, quyết tâm mới
7/12/2016 23:33' Gửi bài này In bài này
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương là sự kiện tiếp nối sau nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Hội đồng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Hội đồng Lý luận Trung ương vừa tổng kết 20 năm hoạt động và rút ra những bài học quý báu, thiết thực. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, mỗi thành viên Hội đồng phải có quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất, có kế hoạch làm việc cụ thể, lề lối làm việc khoa học mà cốt lõi là phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực sáng tạo của các tiểu ban, các thành viên Hội đồng.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tập trung thảo luận về những nội dung, công tác chủ yếu và chương trình làm việc của Hội đồng nhiệm kỳ 2016 -2021. Trong đó có Đề án đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và thảo luận về quy chế làm việc của các tiểu ban trực thuộc. Đây là những vấn đề quan trọng, góp phần xác định các hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương trong cả nhiệm kỳ.

 
 Quang cảnh Kỳ họp

Sau khi nghe đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trình bày tóm tắt 03 dự thảo báo cáo, các thành viên Hội đồng đã bày tỏ sự đồng tình cao với những nội dung nêu trong các dự thảo báo cáo, đồng thời phân tích làm rõ và sâu sắc hơn các vấn đề: Những nội dung công tác chủ yếu và chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ của Hội đồng; cần làm gì và làm thế nào để tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương; làm thế nào để phát huy vai trò chủ động, tích cực của các tiểu ban.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng đã phát biểu và các ý kiến bổ sung, sửa chữa trực tiếp để hoàn thiện các văn bản và ban hành. Đồng chí đề nghị thành viên Hội đồng quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định về thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương, Quyết định về Quy chế làm việc của Hội đồng Lý luận Trung ương, Quy chế làm việc của các tiểu ban và các văn bản đã ban hành.

Qua đó, mỗi thành viên cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc với khí thế mới, quyết tâm mới để có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát triển sáng tạo lý luận trong thực tiễn, vượt qua tình trạng lạc hậu của lý luận so với sự phát triển nhanh chóng của thực tiễn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư giao./.
T.L

Video