Chủ Nhật, 18/8/2019
Ra mắt bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến
5/1/2011 16:7' Gửi bài này In bài này

Thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam bộ kháng chiến cho ra mắt bạn đọc tập I và II phần chính sử bộ sách Lịch sử Nam bộ kháng chiến cùng tập Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1954 và Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn, cố đồng chí Trần Bạch Đằng làm chủ biên.

Trong Lời giới thiệu ở những trang đầu của cuốn sách, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã viết: “Tôi rất vinh dự viết Lời giới thiệu cho bộ sách quý Lịch sử Nam Bộ kháng chiến - một công trình khoa học đồ sộ, một bộ chính sử oanh liệt về một miền đất rất giàu truyền thống cách mạng và lịch sử - văn hóa, về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây cũng là bản anh hùng ca đẹp nhất về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được cả nước và thế giới biết đến, ca ngợi và ngưỡng mộ… Tôi tin tưởng bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến sẽ là tài liệu quý đối với cán bộ, đảng viên và đồng bào cả nước, nhất là thế hệ trẻ”.

Bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là một bộ sách có ý nghĩa chính trị, tư tưởng, xã hội to lớn và sâu sắc ở nước ta. Đây là bộ sách có số lượng lớn về tư liệu lịch sử, về nhiều sự kiện, nhân vật, con số… được khái quát trong hàng nghìn trang in khổ lớn; chứa đựng khối lượng nội dung hết sức phong phú và đa dạng rất nhiều hoạt động về cuộc kháng chiến cứu nước đầy gian khổ, hy sinh anh dũng của đồng bào, đồng chí ở vùng đất Nam Bộ liên tục suốt gần một phần ba thế kỷ (1941-1978); phản ánh, khắc ghi khá trung thực những chiến công lừng lẫy của quân dân Thành đồng Tổ quốc mà đã được cả nước và thế giới ngưỡng mộ, ngợi ca.

Bộ sách viết về những cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam, trong bối cảnh thế giới, khu vực và cả nước ta ở vào thời kỳ từ giữa thế kỷ XX, bắt đầu chiến tranh Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1941) đến hết cuộc chiến tranh Bảo vệ biên giới phía Tây Nam Tổ quốc (1978), đi sâu vào hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975).

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam , hai cuộc kháng chiến này ở cả hai miền nổi lên như một biểu tượng tập trung đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản và theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó cũng là một sự kiện mang tính quốc tế và thời đại.

Một phần trong bộ sách thể hiện dưới dạng chính sử. Trong các phần chính sử, có chú thích làm rõ hơn về chi tiết những vấn đề cần hiểu rộng và sâu. Những sự kiện lịch sử còn có nhận định khác nhau, được chú thích tóm lược những nội dung khác nhau để độc giả tham khảo. Những đoạn trích dẫn hoặc trong văn kiện, trong tư liệu, hoặc của các tác giả, đều được ghi xuất xứ rõ ràng.

Ngoài chính sử, bộ sách có kèm theo tập Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975 và Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến , gồm những chuyên đề mang tính tổng hợp để soi sáng thêm chính sử như: phong trào nông dân và vấn đề ruộng đất, nông thôn; phong trào cách mạng ở đô thị; phong trào các dân tộc thiểu số; hoạt động yêu nước của đồng bào các tôn giáo; phong trào phụ nữ; vấn đề kinh tế - tài chính; mặt trận văn hóa, văn nghệ, báo chí; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang; cuộc đấu tranh trong các nhà tù… Bên cạnh đó, bộ sách còn có nhiều hình ảnh, bản đồ và tài liệu tham khảo.

Bộ sách phục dựng một bức tranh toàn cảnh lịch sử kháng chiến anh dũng của nhân dân Nam Bộ từ những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp đến ngày toàn thắng, giải phóng miền Nam, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Bộ sách đã cố gắng làm rõ nét đặc thù của tính cách Nam Bộ vốn thừa hưởng từ truyền thống yêu nước của dân tộc có chiều dày lịch sử nhiều ngàn năm, phát triển về phương Nam tính cách đó đã tích tụ thêm nhiều nét độc đáo, làm giàu thêm tính cách chung của dân tộc Việt Nam./.

Video