Thứ Năm, 22/8/2019
Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng
4/6/2007 15:19' Gửi bài này In bài này

Trong công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt Đảng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động của Đảng. Khi sinh hoạt đảng được giữ nghiêm, đảm bảo đúng nguyên tắc thì Đảng đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình, ngược lại, những khuyết điểm, yếu kém trong sinh hoạt đảng sẽ làm hạn chế năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Trong những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú ý tới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, nhằm phát huy những kết quả tốt, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém làm hạn chế năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong tình hình mới.

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở đề tài KX03-06 “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong điều kiện hiện nay” thuộc chương trình KX03 “Xây dựng Đảng trong điều kiện mới”. Nội dung chủ yếu của cuốn sách không chỉ nêu lên một số vấn đề có tính lý luận về sinh hoạt đảng mà còn trình bày thực trạng sinh hoạt đảng hiện nay và những nhân tố cơ bản tác động đến chất lượng sinh hoạt đảng. Các tác giả cũng đã dành một phần khá lớn trong cuốn sách để trình bày nguyên tắc sinh hoạt đảng và bước đầu gợi mở những nội dung được coi là những giải pháp đổi mới về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong điều kiện hiện nay.

Đức Lượng chủ biên

Video