Chủ Nhật, 18/8/2019
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (*)

  TCCS - Sau hơn 20 năm Nghị quyết số 02-NQ/HNTW, ngày 24-12-1996, “Về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000” và Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997, “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đi vào cuộc sống, đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận có sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận Trung ương

  TCCSĐT - Thực hiện Chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ, ngày 24-5-2019, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 10. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Kỳ họp.

 • Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam

  TCCSĐT - Nhằm góp phần tìm hiểu sâu sắc thêm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc và vận dụng những tư tưởng ấy vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong điều kiện mới, ngày 22-5-2019, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”.

 • Tìm giải pháp cho việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng hiệu quả, thiết thực

  TCCSĐT - Đó là mục tiêu Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 21-5-2019 về công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-12-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng đại diện Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tham dự buổi làm việc.

 • Trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019), tối 18-5, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự lễ và trao giải.

 • Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại 13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

  TCCSĐT - Ngày 04-5-2019, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã diễn ra Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” (Chỉ thị 05) cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 • Triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản

  TCCSĐT - Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngày 25-4, Đảng bộ Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 • V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, V.I.Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Người để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.

 • Tinh thần của Quốc tế Cộng sản đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Trải qua gần một phần tư thế kỷ hoạt động (1919 - 1943), Quốc tế Cộng sản không ngừng đấu tranh vì sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động tất cả các nước, vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự kế tục xứng đáng sự nghiệp vĩ đại của Quốc tế I và những giá trị của Quốc tế II. Trong thời đại ngày nay, những bài học kinh nghiệm và đường lối cách mạng của Quốc tế Cộng sản vẫn còn nguyên giá trị đối với các đảng cộng sản và phong trào cách mạng thế giới.

 • Xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng"

  Nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức đảng và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng" của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

 • Vai trò của Bộ Phương Đông với cách mạng châu Á

  TCCSĐT - Năm nay, nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Cộng sản - Quốc tế III - ra đời và khẳng định những giá trị đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong đó, vai trò của Bộ Phương Đông đối với châu Á là rất quan trọng, góp phần giúp các dân tộc thuộc địa ở châu Á vùng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm đầu thế kỷ XX.

 • Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

  TCCSĐT - Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí; là những nội dung quan trọng trong Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 • Thiết thực hợp tác trong việc tuyên truyền, nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn

  TCCSĐT - Chiều 29-3-2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2024 giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Học viện Khoa học Quân sự. PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và Thiếu tướng, GS, TS. Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự chủ trì buổi lễ.

 • Học tập Bác phải tự giác, thành thói quen trong sinh hoạt và công việc

  TCCSĐT - Đó là khẳng định của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban các tỉnh, thành khu vực phía Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức sáng 26-3, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 • Chú trọng yếu tố vĩ mô và trọng tâm tái cơ cấu trong xây dựng Chiến lược phát triển

  Ngày 20-3, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Giáo sư, Tiến sỹ Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội thảo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video