Thứ Ba, 23/7/2019
 • Hội thảo khoa học: Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia - Vai trò của ngành dầu khí

  TCCSĐT - Sáng 18-7-2019, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia - Vai trò của ngành dầu khí”.

 • Quan điểm của Đảng về văn hóa trong phát triển kinh tế từ “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 đến nay

  TCCS - Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là một văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ khi ra đời cho đến nay, Văn kiện này vẫn giữ nguyên giá trị là bản tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa và mối quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong gần tám thập niên qua, nhiều định hướng quan trọng của Đề cương về văn hóa Việt Nam, trong đó có quan điểm về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế, đã được Đảng ta tiếp tục kế thừa, bổ sung trong giai đoạn đổi mới đất nước.

 • Tạp chí Cộng sản đi đầu trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  TCCSĐT - Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 18-6-2019, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản.

 • Hội thảo “Báo đảng địa phương tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay”

  TCCSĐT - Chiều 14-6-2019, tại Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên đăng cai tổ chức Hội thảo báo đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI, với chủ đề “Báo đảng địa phương tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay”. Hội thảo có sự tham dự của gần 250 đại biểu, đến từ 27 cơ quan báo đảng địa phương và 10 cơ quan báo, tạp chí trung ương. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo, có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

 • Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

  Các buổi hội thảo, tọa đàm tổ chức nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để những người làm báo gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động báo chí; đồng thời, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm hay để làm tốt hơn nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản bác lại các thông tin sai trái trên mạng xã hội.

 • Họp báo về Giải báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2018

  TCCSĐT - Chiều 13-6-2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo về Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018. Theo Ban tổ chức, trong số 147 tác phẩm được vào chung khảo, Hội đồng đã chọn được 106 tác phẩm báo chí xuất sắc, gồm: 6 Giải A, 24 Giải B, 42 Giải C và 34 Giải Khuyến khích. Lễ Tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018 sẽ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của Hiến pháp năm 2013

  TCCSĐT - Sáng 11-6-2019, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013" nhằm tổng kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và một số đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thi hành Hiến pháp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 • Khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo

  TCCSĐT - Nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ để đổi mới công tác điều hành, tác nghiệp của ngành tuyên giáo, sáng 11-6-2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET). Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và các cơ quan liên quan.

 • Kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

  Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch. Mục tiêu của kế hoạch nhằm đảm bảo sắp xếp hệ thống báo chí tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo chí in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

 • Sơ kết và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

  TCCSĐT - Thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2019, trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2019, tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương (sau đây gọi là Khối Thi đua) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07-4-2014, của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và trao đổi nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (*)

  TCCS - Sau hơn 20 năm Nghị quyết số 02-NQ/HNTW, ngày 24-12-1996, “Về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000” và Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997, “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đi vào cuộc sống, đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận có sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Lý luận Trung ương

  TCCSĐT - Thực hiện Chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ, ngày 24-5-2019, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 10. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Kỳ họp.

 • Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam

  TCCSĐT - Nhằm góp phần tìm hiểu sâu sắc thêm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc và vận dụng những tư tưởng ấy vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong điều kiện mới, ngày 22-5-2019, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”.

 • Tìm giải pháp cho việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng hiệu quả, thiết thực

  TCCSĐT - Đó là mục tiêu Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 21-5-2019 về công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-12-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng đại diện Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tham dự buổi làm việc.

 • Trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019), tối 18-5, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự lễ và trao giải.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video