Thứ Bảy, 24/8/2019
Đa dạng hóa phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh của thanh niên
24/4/2019 8:17' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Tinh thần, nội dung của Kết luận 62 đã được Trung ương Đoàn và tổ chức Đoàn các cấp cụ thể hóa trong các Nghị quyết, quyết định, kết luận, chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác đoàn. Trong 10 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn.

Qua đó đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; chủ động phát hiện, biểu dương, nhân rộng hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, từng bước làm chuyển biến nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với cộng đồng và với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, các hình thức tập hợp, đoàn kết thanh niên được đa dạng hóa; nội dung, phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng phong phú, hướng tới nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận 62 - KL/TW còn một số hạn chế, bất cập. Theo đó, nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức Đoàn ở cấp cơ sở còn chậm đổi mới, chưa phát huy tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Một số nội dung hoạt động có biểu hiện dàn trải, thiếu kiên trì, thiếu hấp dẫn; công tác phối hợp giữa Đoàn cấp trên với cấp ủy Đảng cùng cấp trong công tác cán bộ một số nơi thực hiện chưa tốt, chưa phát hiện, lựa chọn được đoàn viên thực sự tiêu biểu để làm cán bộ Đoàn…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 62 - KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” trong hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung Kết luận 62 - KL/TW nhằm nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nhằm đề ra các giải pháp phù hợp. Ngoài ra, phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; triển khai hiệu quả chủ trương tăng cường đi cơ sở…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, thời gian qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã nỗ lực thực hiện Kết luận 62 - KL/TW của Bộ Chính trị, đạt được nhiều kết quả cụ thể trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong các đối tượng thanh niên; phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng, hướng đến thực chất, tiếp cận những vấn đề mới nhanh hơn so với các tổ chức khác.

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình 5-10 năm tới sẽ tiếp tục tác động sâu sắc đến đời sống xã hội trong đó có thanh niên, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, yêu cầu, thách thức đặt ra đối với Đoàn Thanh niên sẽ ngày càng nhiều hơn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò là người đại diện, giáo dục lý tưởng cách mạng, tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, đảm bảo Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; Đoàn phải là đội dự bị tin cậy, cầu nối giữa Đảng với thanh niên, động viên thanh niên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, thanh niên sẽ là lực lượng quan trọng, có đóng góp đắc lực trong việc thực hiện các mục tiêu lớn của đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất của các cuộc vận động, các phong trào…; tiếp tục nghiên cứu cách thức tổ chức lực lượng, mô hình mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động để phát huy sức mạnh của tổ chức Đoàn và sức mạnh của thanh niên. Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tạo sự lan tỏa sâu sắc hơn, kết nối thanh niên trong hành động tích cực, lành mạnh, đồng thời đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, chú trọng xử lý những vấn đề phức tạp.../.
Theo: TTXVN

Video