Thứ Sáu, 23/8/2019
Họp báo Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực”
12/4/2019 21:49' Gửi bài này In bài này

Cách đây 65 năm (từ ngày 13-3 đến ngày 07-5-1954), quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lập nên “cột mốc bằng vàng” trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) - khẳng định: Thắng lợi đó bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết chiến, quyết thắng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì thế, Hội thảo được tổ chức sẽ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Mặc khác, từ cuộc Hội thảo sẽ rút ra và vận dụng, phát huy những bài học quý, kinh nghiệm hay từ Chiến dịch Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tính đến ngày 12-4-2019, Ban Tổ chức Hội thảo đã thu được tổng số 76 bài tham luận. Qua các tham luận, nội dung Hội thảo sẽ hướng tới tập trung vào các vấn đề: Thứ nhất, phân tích làm rõ bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước; âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp đối với cách mạng Việt Nam năm 1953 - 1954; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sắc bén, sáng suốt của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng quân ủy và Bộ Tổng tư lênh Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Thứ hai, tái hiện toàn bộ diễn biến của Chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, qua đó nêu bật được những nét độc đáo, đặc sắc về nghệ thuật quân sự và sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam, về tinh thần, ý chí chiến đấu kiên cường dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời làm rõ vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang, của quân và dân trên các chiến trường phối hợp, trực tiếp là lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Điện Biên. Thứ ba, phân tích, đánh giá tầm vóc, vai trò, ảnh hưởng và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với cách mạng Việt Nam và nhân dân các dân tộc thuộc địa trên thế giới lúc đó; đồng thời tổng kết, rút ra những bài học lịch sử có giá trị lý luận, giá trị thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên vào ngày 25-4-2019./.

Phong Như

Video