Chủ Nhật, 25/8/2019
Hoạt động trong ngày của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
10/1/2019 23:54' Gửi bài này In bài này
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: TTXVN

Dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đây là những nội dung chính trong Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra tại Hà Nội sáng 10-01.

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019 giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương.

Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho biết thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018, các cơ quan nhà nước đã đẩy mạnh công tác dân vận, quan tâm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các cơ quan hành chính các cấp đã tập trung triển khai đồng bộ Năm dân vận chính quyền với phương châm Kỷ cương, liêm chính, hành dộng, sáng tạo, hiệu quả, đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ tiếp dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Dân vận khéo có nhiều đổi mới, lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đó góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Hội nghị đã trực tiếp lắng nghe các địa phương, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm hay, các mô hình dân vận khéo, đồng thời các kiến nghị tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong công tác dân vận các cấp được đề xuất.

Năm 2019 công tác dân vận đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019 với phương châm Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật, thể chế hóa, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khiếu kiện phức tạp, đông người, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch,vững mạnh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm vừa qua tinh thần liêm chính, phục vụ người dân đã khởi động tốt hơn. Niềm tin xã hội, niềm tin nhân dân, niềm tin thị trường tăng hơn. Thành quả đó có đóng góp của công tác dân vận.

Nhắc đến bối cảnh tình hình đất nước và nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không chủ quan với những kết quả bước đầu mà phải thấy được những bất ổn của xã hội hiện nay để làm tốt hơn công tác dân vận, phục vụ nhân dân. Một bộ phận nhân dân còn khó khăn, còn nghèo, xã hội phát triển nhưng còn không ít bất ổn, còn mâu thuẫn không nhỏ, trong khi chúng ta cần khơi dậy khát vọng dân tộc, sự đoàn kết thống nhất để phát triển.

Thủ tướng lưu ý các bất ổn cần quan tâm như tình trạng khiếu kiện đông người phức tạp, tình trạng một bộ phận cán bộ mất dân chủ, không đối thoại với người dân, nhất là trong các khâu giải phóng mặt bằng, đất đai là những vấn đề nổi cộm hiện nay.

Thông tin về kết quả cuộc khảo sát xã hội về chủ đề “điều lo lắng nhất trong cuộc sống hiện nay của nhân dân là gì”, Thủ tướng cho biết kết quả có 14 điều lo lắng. Ngoài vấn đề đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng (hơn 85%) thì người dân còn cảm thấy phiền phức về thủ tục hành chính rườm rà, tình trạng tham nhũng vặt. Một bộ phận coi thường công tác dân vận.

Do đó, Thủ tướng đề nghị, cần tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài.

Song song với đó, là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.

Nhấn mạnh đến mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước là xây dựng đất nước phồn vinh, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, Thủ tướng mong muốn công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Các cấp chính quyền phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ.

“Dân vận mà làm cho dân tin là phải làm cho dân ấm no và hạnh phúc. Ấm no của người dân, an toàn của người dân, quyền lợi của con người, quyền công dân theo Hiến pháp được bảo vệ”, Thủ tướng nói và đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, phiền hà. Việc giảm hẳn, xóa bỏ chi phí không chính thức là rất quan trọng. Xử lý nghiêm tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tham nhũng vặt; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng cũng mong muốn những người có quyền, có chức, kể cả tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, bí thư chi bộ đến cấp cao, đều cần nêu gương, tận tụy, lo cho dân, phục vụ nhân dân. Bởi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa dân thì tai hại rất lớn.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Văn phòng Chính phủ năm 2019

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 của Văn phòng Chính phủ - cơ quan tham mưu trọng yếu của Chính phủ.

Tới dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên, đại diện lãnh đạo các Văn phòng và bộ, ngành Trung ương.

Trong năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì tổ chức 118 cuộc họp với đại diện các bộ, cơ quan về các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, công việc do các bộ, cơ quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trao đổi, thống nhất ý kiến hoặc làm rõ các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (tăng 8% so với năm 2017). Năm 2018, đã thẩm tra trình ban hành 162 Nghị định, 54 Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng thời gian này, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận hơn 129.671 văn bản; tham mưu tổng hợp, trình Lãnh đạo Chính phủ 15.726 Phiếu trình giải quyết công việc, tuân thủ quy chế làm việc, tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến của các bộ, cơ quan; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 29.836 văn bản.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng, thiết bị di động (máy tính bảng), công khai tình hình, tiến độ xử lý hồ sơ công việc; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính. Do vậy, tình trạng chậm xử lý văn bản đã hạn chế tối đa; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công việc; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng lên.

Đáng chú ý, Văn phòng Chính phủ đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn và thông tin báo chí để báo cáo, tham mưu đề xuất Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm như: Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia; chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông; xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; vi phạm đạo đức nhà giáo; một số vụ việc về tôn giáo; vấn đề bảo vệ rừng; buôn lậu; vi phạm trong khai thác cát sỏi; một số vụ án an ninh, hình sự nghiêm trọng…

Trong thành tựu chung của đất nước 2018, có sự đóng góp tích cực của Văn phòng Chính phủ (VPCP) với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối, kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm thông tin, hậu cần, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tập thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Chính phủ trong năm 2018 đã có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiêm vụ tham mưu tổng hợp phục vụ hoạt động của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, nhất là bảo đảm tốt hàng trăm chuyến công tác trong nước và nước ngoài. Văn phòng Chính phủ đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm chất lượng văn bản, thể chế ban hành. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Văn phòng Chính phủ và được lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đánh giá cao, Thủ tướng nhìn nhận.

Thủ tướng ghi nhận thành tích của Văn phòng trong nhiệm vụ xây dựng, quản lý, tổ chức các chương trình công tác của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ, đặc biệt là hoàn thành tất cả các Đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng tương đối bài bản, thẳng thắn, qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; kiểm tra “giữa lời nói và hành động” của các bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông chủ trương, chính sách của Chính phủ, phản ánh ý kiến của doanh nghiệp và người dân đến các cơ quan chức năng, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với sự quản lý, điều hành của Chính phủ.

Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận tinh thần quyết liệt của Văn phòng Chính phủ trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến một nền kinh tế số, kỷ nguyên số thông qua việc xây dựng và triển khai một số đề án trong lĩnh vực này. Cùng với đó là đôn đốc các bộ, ngành cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính theo hướng tiến bộ hơn, phục vụ tốt hơn doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng đánh giá cao Văn phòng Chính phủ đã tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, qua đó, không chỉ tác động đến việc nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng mà cả hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước.

Về những nhiệm vụ trọng tâm 2019, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ cần có một chương trình công tác nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn. Văn phòng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ phù hợp, hiệu quả hơn; tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ kịp thời hơn. Song song với đó là nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, bảo đảm tinh thần vô tư, trong sáng, bản lĩnh rõ ràng hơn, không “nói nửa chừng” kiểu “được lòng đất thì mất lòng đò”.

Chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của Văn phòng Chính phủ phải được cải thiện mạnh mẽ, Thủ tướng yêu cầu cán bộ Văn phòng Chính phủ cần nắm bắt tốt các thông tin, sự kiện trong nước và quốc tế để từ đó hình thành khung công việc nhận diện những nguy cơ, thời cơ đối với đất nước. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng. Công tác tham mưu phải chú trọng hơn đến tính khả thi, “vì nhân dân, vì đất nước, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách”, Thủ tướng chỉ đạo.

Hoan nghênh tinh thần quyết liệt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đề nghị Văn phòng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng; phối hợp tốt với các bộ, ngành liên quan trong xử lý công việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xây dựng Chính phủ điện tử theo hướng hình thành một Văn phòng Chính phủ “không giấy tờ”, hiện đại hóa công tác quản trị nội bộ…. bảo đảm yêu cầu quản lý thông tin trong Văn phòng an toàn, chặt chẽ.

Để làm tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược, Thủ tướng gợi ý cán bộ Văn phòng lắng nghe hơn nữa tiếng nói của người dân, các thành viên Chính phủ, các cơ quan đơn vị; phát huy hơn nữa hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận và phản ánh ý kiến của người dân và doanh nghiệp, theo dõi đến cùng việc giải quyết các ý kiến này. Đi liền với đó là tiếp tục kiểm soát cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời làm tốt công tác kiểm soát cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn cả nước.

Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ làm tốt công tác truyền thông, lan tỏa khát vọng vươn lên của dân tộc, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đấu tranh với các hành vi quan liêu, tham nhũng.

Thủ tướng yêu cầu truyền thông của Văn phòng Chính phủ phải mang tính chuyên nghiệp cao hơn, làm tốt công tác truyền thông trước, trong và sau các sự kiện của Chính phủ.

Thủ tướng nhắc lại lưu ý thông qua báo chí, mạng xã hội, Văn phòng Chính phủ cần hình thành, đề xuất các biện pháp để Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét, giải quyết kịp thời, không để tình trạng “nước chảy, bèo trôi”, phản ánh một “Chính phủ bắt kịp nhịp sống của người dân”.

Đặc biệt Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ chú ý xây dựng tập thể cán bộ đoàn kết, vững mạnh; không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức để đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề được giao.

“Làm sao để Văn phòng Chính phủ có nhiều sáng kiến, đề xuất tốt, phải tập hợp tốt hơn nữa các chuyên gia, người giỏi”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng lưu ý công tác quản lý công trình, tài sản của Văn phòng tại các địa phương trên cả nước bảo đảm sạch sẽ, lâu dài, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, tuyệt đối không tham ô, tham nhũng. Cùng với đó là làm tốt việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động.

Thủ tướng mong muốn cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ xác định rõ vị trí, trách nhiệm, nâng cao đạo đức công vụ, thực sự nêu gương trong công tác, xứng đáng hơn nữa với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua 2019 theo chủ đề: “Kỷ cương, chất lượng, kịp thời, chất lượng, chuyên nghiệp, hiện đại” và đề nghị tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng thực hiện ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2019.

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ./.

BTV/TTXVN

Video