Thứ Hai, 16/9/2019
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành xây dựng
5/1/2019 21:41' Gửi bài này In bài này
Toàn cảnh Hội nghị - Nguồn: moc.gov.vn

Theo báo cáo của Bộ Xây Dựng, năm 2018, giá trị sản xuất xây dựng tăng 9,2%, cao hơn so với kế hoạch và bình quân chung cả nước. Trong số 14 chỉ tiêu của năm 2018, có 03 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Điểm nhấn trong kết quả công tác của Bộ Xây Dựng là công tác xây dựng thể chế; cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính. Cụ thể, Bộ kiến nghị bãi bỏ 5 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; bãi bỏ 41,3%, đơn giản hóa 47,3% và giữ nguyên 15% trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh. Bộ Xây dựng là đơn vị đầu tiên trong 22 bộ, ngành chính thức triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo mô hình Bộ phận một cửa. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam được xếp thứ 3 trong các nước ASEAN về Chỉ tiêu cấp phép xây dựng (bao gồm cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan); đứng thứ 20/190 nền kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành xây dựng phải thực hiện “bứt phá” trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; bứt phá về chất lượng đô thị, công trình xây dựng, chất lượng các sản phẩm vật liệu xây dựng và bứt phá về nhà ở xã hội. Cụ thể, Bộ Xây Dựng cần dành ưu tiên cao cho việc hoàn thiện thể chế và các công cụ quản lý nhà nước; đồng thời, tăng cường công tác quy hoạch xây dựng và bảo đảm quá trình thực hiện quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật….; kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch; tiếp tục quản lý có hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công trình, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đối với thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành phải có cơ chế bảo đảm quản lý chặt chẽ, phát triển hài hòa, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; có chính sách khuyến khích phát triển nhà cho thuê, nhà ở giá thấp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội. Đối với thị trường vật liệu xây dựng, ngành xây dựng phải nắm chắc diễn biến; bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường, nhất là các vật liệu chủ yếu; đẩy mạnh Chương trình phát triển vật liệu không nung, vật liệu xây dựng mới.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, nêu cao tinh thần quyết tâm, năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu: “ngay trong đầu tháng 01-2019, Bộ sẽ phê duyệt, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết số 01, 02, 03 của Chính phủ với tinh thần cụ thể bứt phá, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ thực hiện. Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các đoàn kiểm tra thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng ở các địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nghiên cứu hình thành các công cụ quản lý cơ chế chính sách mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, bất động sản, vật liệu xây dựng, tái cơ cấu ngành và doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nghiên cứu hình thành các công cụ quản lý cơ chế chính sách mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, bất động sản, vật liệu xây dựng, tái cơ cấu ngành và doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch của Bộ về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tiêu chuẩn quản lý trong chỉ đạo điều hành và thực hiện công vụ, phấn đấu cải thiện chỉ số xếp hạng về chỉ số hành chính của Bộ trong năm 2019…/.

Tin: Hương Hà

Video