Thứ Hai, 20/5/2019
Góp ý Dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ
11/10/2018 22:1' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương; lãnh đạo ban cán sự đảng các bộ; lãnh đạo đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương; các thành viên Tổ biên tập…

Qua hơn 30 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ, nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác cán bộ đã đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng còn không ít hạn chế, khó khăn. Theo đồng chí Phạm Minh Chính, thực tế công tác giám sát, kiểm tra và các sai phạm trong công tác cán bộ, sự tinh vi, phức tạp của nạn chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền ở nhiều nơi, nhiều cấp thời gian qua cho thấy việc giao quyền lực chưa đồng thời với kiểm soát chặt chẽ quyền đã dẫn đến tình trạng lạm quyền, lộng quyền, do vậy việc xây dựng một cơ chế kiểm soát là rất cấp thiết hiện nay.

Kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ đã và đang là vấn đề mới, gây nhiều bức xúc trong xã hội, song cũng là nội dung rất khó, chưa có quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, Ban Tổ chức Trung ương đã thành lập Tổ biên tập nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án, Quy định của Bộ Chính trị về Kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. Và các hội nghị lấy ý kiến nhằm giúp Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện dự thảo trình Bộ Chinh trị trong thời gian tới.

Dự thảo quy định gồm 4 chương, 16 điều, trong đó nêu 8 cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, nhận diện 19 hành vi chạy chức, chạy quyền (5 hành vi của người chạy và 14 hành vi của người được chạy, cả hành vi của tập thể và cá nhân). Dự thảo cũng quy định 6 cách thức phát hiện hành vi chạy chức, chạy quyền; quy định về việc kiểm tra, kết luận, xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đều nhấn mạnh tính cấp thiết của quy định và thống nhất, đánh giá cao chất lượng của Dự thảo do Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị. Đồng thời, trên cơ sở phân tích tình hình, hạn chế, nguyên nhân những hạn chế, các đại biểu cũng bổ sung, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cụ thể về kết cấu, giải thích một số từ ngữ liên quan, một số nội dung cụ thể cần được làm rõ, hoặc bổ sung,… để các quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền được chặt chẽ, bảo đảm tính thống nhất và khả thi hơn khi triển khai trong thực tế.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến đầy trách nhiệm của các đại biểu và đề nghị Tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy định, trình các cấp có thẩm quyền để sớm ban hành./.
Mai Anh

Video