Thứ Tư, 22/5/2019
Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX
10/7/2018 22:53' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: TTXVN
Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai một số nội dung quan trọng như đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác tham gia xây dựng chính quyền trong sáu tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.

Trong kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng dành thời gian thảo luận các giải pháp đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2018 và một số chủ trương lớn của thành phố; đồng thời cũng chất vấn những vấn đề cụ thể mà thực tiễn đặt ra, cử tri quan tâm, bức xúc, nhất là những vấn đề cam kết nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện kéo dài. Các đại biểu thống nhất chia nhóm các vấn đề để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn...

Tại Kỳ họp, ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã báo cáo công tác giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời khẳng định Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành chương trình, kế hoạch giám sát năm 2017, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, khắc phục tồn tại, hạn chế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Tuy nhiên, để Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, Hội đồng nhân dân thành phố cũng kiến nghị Trung ương một số vấn đề: Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp theo hướng quy định rõ ràng, cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc Hội đồng nhân dân các cấp, tạo sự thống nhất và thuận lợi trong quá trình hoạt động; kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách mang tính đặc thù mới cho thành phố Đà Nẵng (thay thế Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01-11-2016) theo hướng tiệm cận với các cơ chế hiện hữu thuộc Nghị quyết số 54/2017/QH14 (ngày 24-11-2017) của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc từ các văn bản Luật và dưới Luật...

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, Hội đồng nhân dân thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém và đã được thẳng thắn chỉ ra, đồng thời xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Hội đồng nhân dân thành phố cần bàn sâu và quyết liệt tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2018. Đà Nẵng giải quyết có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, chăm lo phát triển văn hóa giáo dục; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội.

Thành phố cũng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, tiếp tục đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động, bảo đảm môi trường ổn định, thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò của thành phố là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, đầu mối giao thông quan trọng của cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong vai trò quyết định và giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng ghi nhận những kiến nghị của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, để nghiên cứu, thảo luận về những chính sách phù hợp, cùng Chính phủ tham mưu, quyết định kịp thời các quyết sách hợp lý, đúng đắn, tạo điều kiện để Đà Nẵng phát triển.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, điều hành do nhiều nguyên nhân, một số chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố còn thiếu, cần phải được bổ sung, kiện toàn một bước để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành giới thiệu, bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả, Hội đồng nhân dân thành phố đã bầu ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố (với số phiếu là 47/48 phiếu, đạt tỷ lệ 97,92%); bầu ông Lê Minh Trung, Hiệu Trưởng Trường Chính trị thành phố giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (với số phiếu là 48/48, đạt tỷ lệ 100%); bầu ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (với số phiếu 44/48, đạt tỷ lệ 91,67%); bỏ phiếu bãi miễn chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố đối với bà Phan Thị Thúy Linh (với số phiếu 48/48, đạt tỷ lệ 100%) và bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hưng vì nghỉ chế độ từ ngày 01-7-2018 (với số phiếu là 48/48, đạt tỷ lệ 100%).

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 cảm ơn các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc tích cực, công tâm để kiện toàn các chức danh chủ chốt của thành phố Đà Nẵng đồng thời, nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn lao nhưng song song với đó là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp phát triển của thành phố.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ dành nhiều thời gian thảo luận, kiến nghị các giải pháp căn cơ đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2018 và một số chủ trương lớn của thành phố; đồng thời, cũng tập trung chất vấn những vấn đề cụ thể thực tiễn đặt ra mà cử tri quan tâm, bức xúc, nhất là những vấn đề cam kết nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện kéo dài. Theo đó, các đại biểu sẽ thảo luận, thống nhất chia nhóm các vấn đề để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn theo thể thức “hỏi nhanh, đáp gọn”./.


BTV/TTXVN

Video