Thứ Năm, 24/1/2019
Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
17/5/2018 22:59' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Trong 2 năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, cấp ủy đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Binh chủng Tăng thiết giáp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, thực chất và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật từng bước được nâng lên, các khuyết điểm, hạn chế từng bước được khắc phục; đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện tư tưởng cá nhân, cơ hội thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng lĩnh vực công tác đã xuất hiện, tạo được sự lan tỏa lớn trong đơn vị.

Thông qua thực tiễn triển khai nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào hành động sâu rộng trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp, đã xuất hiện nhiều phong trào, cách làm hay, mô hình hiệu quả và những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp. Khối các lữ đoàn có phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Rèn đức, rèn sức, luyện tài”, các tổ chức quần chúng có các phong trào “Phát huy truyền thống năm xưa, tự hào tuổi trẻ Binh chủng Tăng thiết giáp hôm nay”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cách làm hay, mô hình hiệu quả: Mỗi tuần 5 điều biết, Tiếng nói chính trị viên, Ngôi nhà 100 đồng...

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp nêu rõ: Trong 2 năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Binh chủng Tăng thiết giáp đã quán triệt và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, thực chất và đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng. Binh chủng Tăng thiết giáp đã triển khai một cách toàn diện và đồng bộ những nội dung của Chỉ thị; đồng thời xây dựng được những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, để từ đó nhân rộng trong các cơ quan, đơn vị tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, thành nếp nghĩ, việc làm nền nếp thường xuyên hàng ngày của mỗi tổ chức, của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thông qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các hạn chế khuyết điểm cũng đã dần dần được khắc phục; cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng Tăng thiết giáp có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và phương pháp, tác phong công tác; tự giác, tích cực tu dưỡng rèn luyện, khắc phục có hiệu quả khâu yếu, mặt yếu, nhất là về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn; góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Binh chủng Tăng thiết giáp, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tạo sự lan tỏa lớn trong toàn Binh chủng Tăng Thiết giáp…

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.Tin: Chí ĐángẢnh: Tuyên Huấn

Video