Thứ Năm, 24/1/2019
Bình Phước: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương điển hình tiên tiến làm theo gương Bác
17/5/2018 22:58' Gửi bài này In bài này
Lễ kỷ niệm

Tham dự lễ có các đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại diện Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã…

Trải qua hai cuộc kháng chiến cùng với nhân dân cả nước, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước luôn tích cực hưởng ứng, phát động những phong trào thi đua phù hợp từng giai đoạn cách mạng. Thực tế, đã có hàng ngàn, hàng vạn người con dũng cảm, những đảng viên trung kiên, cán bộ, chiến sĩ, các cơ sở cách mạng và đông đảo đồng bào yêu nước, một lòng một dạ theo Đảng làm cách mạng. Phong trào giã gạo nuôi quân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã cùng với quân dân cả nước đập tan “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ… góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, cần cù, năng động, sáng tạo, xây dựng chính quyền cách mạng vững mạnh, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, từng bước ổn định tình hình và cuộc sống cho nhân dân.

Qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 21 năm tái lập tỉnh, phong trào thi đua yêu nước đã giúp cho diện mạo tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện. Hiện nay, toàn tỉnh đang tập trung thực hiện tốt các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”… đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Kết thúc năm 2017 và những tháng đầu 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Năm 2017, tổng thu ngân sách đạt trên 5.600 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố và phát huy hiệu lực. Đặc biệt, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hành động hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả, giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh đã có 176 tập thể và 215 cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Ôn lại truyền thống tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh, cách đây 70 năm, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đang trong thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc nhằm động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Để triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Cũng trong dịp này, đồng chí đã kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh chung sức, đồng lòng hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. Trong đó, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 6,8% - 7%, thu ngân sách đạt 6.000 tỷ đồng; quyết tâm triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Song song đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

Tại buổi lễ, đã có 10 tập thể và 27 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 và trao giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1 (2016 - 2018) cho 31 tập thể, cá nhân./.

Hồng Sơn

Video