Thứ Ba, 23/4/2019
Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành chương trình phiên họp thứ 24
16/5/2018 22:13' Gửi bài này In bài này
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 4 nghị quyết về các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với từng nội dung cho ý kiến, sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận cụ thể, sẽ có thông báo tới các cơ quan tiếp tục thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các Ủy ban, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp để hoàn chỉnh các báo cáo, các dự án luật và hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi ký ban hành; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn tất việc chuẩn bị các nội dung cũng như các điều kiện để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 21-5 tới; trong đó chú trọng gửi hồ sơ tài liệu để các đại biểu Quốc hội có đủ thời gian nghiên cứu trước và chuẩn bị ý kiến tham gia một cách toàn diện, sâu sắc, góp phần vào chất lượng kỳ họp.

Vừa qua, để kịp thời giải quyết những vấn đề cần thiết, cấp bách, Chính phủ đã đề nghị bổ sung một số nội dung vào phiên họp thứ 24. Do việc bổ sung gần sát ngày khai mạc phiên họp nên các cơ quan của Quốc hội không có đủ thời gian nghiên cứu, xem xét, thẩm tra. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chuẩn bị, sớm gửi tài liệu đến các Ủy ban của Quốc hội để tiến hành thẩm tra và nếu kịp thì có thể đưa ra vào Kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Trước đó, chiều cùng ngày, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Các ý kiến cơ bản đồng tình và đánh giá cao sự cố gắng của cơ quan soạn thảo, đặc biệt là Bộ Công an đã đi đầu trong tổ chức tinh giản bộ máy, biên chế.

Sau khi thảo luận, các Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng dự thảo luật để bảo đảm tính hợp hiến, tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tính khả thi sau khi được ban hành.

Thống nhất với chủ trương xây dựng lực lượng công an xã chính quy, các ý kiến phát biểu tại phiên họp cho rằng cần có lộ trình và phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động của việc đưa lực lượng công an chính quy từ cấp trên về cấp xã; về công tác bố trí đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách hiện nay, đồng thời đảm bảo tính tương ứng giữa công an xã và quân sự xã...

Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Tránh tạo khoảng trống pháp lý

Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng trình bày nêu rõ, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị để có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 01-01-2019 là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch bao gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và 1 điều về quy định hiệu lực thi hành luật.

Dự thảo Luật nhằm bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân hoặc sửa đổi tên các quy hoạch ngành đảm bảo phù hợp với danh mục quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Phụ lục I của Luật Quy hoạch.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật bảo đảm duy trì các mục tiêu, yêu cầu về chính sách quản lý Nhà nước của các ngành, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật, có xem xét đến các yếu tố đặt thù của lĩnh vực đồng thời bảo đảm đủ căn cứ pháp lý để bổ sung nguồn kinh phí đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 cho công tác lập quy hoạch cho giai đoạn 2021 - 2030.

Không phát sinh thêm thủ tục hành chính

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành dự án Luật; đồng thời đề nghị, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật cần tuân thủ nguyên tắc, chỉ sửa đổi, bổ sung những quy định trong các luật có nội dung liên quan đến quy hoạch để bảo đảm đồng bộ và thống nhất với Luật Quy hoạch.

Ủy ban Kinh tế nhận thấy, các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch đã bám sát nội dung của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy so với yêu cầu sửa đổi, bổ sung các luật quy định tại Phụ lục III của Luật Quy hoạch, đã có nhiều nội dung phát sinh, một số điều, khoản có trong Phụ lục lại chưa được đưa vào dự thảo sửa đổi.

Do vậy, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng các điều, khoản của các luật có liên quan để bảo đảm đúng mục tiêu của việc sửa đổi đồng bộ với Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019. Những nội dung được yêu cầu sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục III của Luật Quy hoạch nhưng không thực hiện cần báo cáo, giải trình với Quốc hội.

Các đại biểu tán thành với tên gọi dự án Luật như Tờ trình của Chính phủ là dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; nhấn mạnh tên gọi như vậy thể hiện trực tiếp được các luật cần bổ sung, sửa đổi, dễ theo dõi và phù hợp với thông lệ đặt tên của các dự án luật.

Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cao với quan điểm của cơ quan thẩm tra. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, việc sửa đổi dự án Luật phải bảo đảm đừng sinh ra vấn đề phức tạp mới, đừng phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý, dự án Luật không sửa đổi các nội dung khác không liên quan đến quy hoạch, nhất là vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách.

Dẫn chứng việc sửa đổi Luật Công chứng, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ rõ, chỉ sửa đổi các điều kiện thành lập văn phòng công chứng liên quan đến Luật Quy hoạch, chứ không sửa đổi về tiêu chí công chứng.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí dự án Luật đủ điều kiện thông qua tại một kỳ họp theo thủ tục rút gọn, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 24, bảo đảm Luật Quy hoạch khi có hiệu lực thi hành vào ngày 01-01-2019 sẽ là một bước tiến tích cực, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội./.
BTV (tổng hợp từ TTXVN)

Video