Thứ Hai, 18/3/2019
Thành phố Hồ Chí Minh: Làm kỹ công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ để tạo sự phát triển bền vững
17/4/2018 16:54' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là hội nghị chuẩn bị cho công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ trong kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 của Đảng bộ Thành phố sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Đồng thời, tại Hội nghị này sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng, do đó, các đại biểu cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Mục đích của kế hoạch này là nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như các hạn chế cùng nguyên nhân hạn chế, một số kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, đưa ra những đề xuất, giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố, Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong thời gian qua, từ hoạt động kinh doanh, quản lý, công tác xã hội, phong trào quần chúng của Thành phố… đã có những cách làm sáng tạo, sau đó được nhân rộng ra cả nước. Để tiếp tục tạo sự đột phá phát triển bền vững, Đảng bộ Thành phố sẽ làm kỹ công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ, qua đó có cơ sở thúc đẩy hoàn thành mục tiêu mà Đảng bộ thành phố khóa X đề ra và cũng là góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII. Bởi vậy, trước đó, Thường trực Thành ủy đã ban hành hướng dẫn cụ thể đối với các báo cáo chuyên đề đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 chương trình đột phá; báo cáo tổng hợp đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo giữa nhiệm kỳ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố trong quý I-2018. Đồng thời, tập trung đánh giá tiến độ thực hiện 7 chương trình đột phá của Thành phố, mỗi chương trình nhận định cụ thể theo các tiêu chí tỷ lệ % kết quả thực hiện ước đạt hoặc kết quả tác động vào thực tiễn; liệu các giải pháp còn phù hợp và hiệu quả; dự báo tình hình thực hiện thời gian tới của từng chương trình để có những kiến nghị bổ sung giải pháp, kiến nghị liên quan đến chỉ đạo, giám sát để đạt mục tiêu đề ra.

Các đại biểu đã cùng chung nhận định, những nội dung của Kết luận và Nghị quyết trên đã được Thành phố triển khai rộng khắp với sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, địa phương, các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đáng chú ý là Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua 4 đề án có liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù, tháng 7 tới đây sẽ xem xét 6 đề án tiếp theo và tháng 9 sẽ cho ý kiến về 7 đề án khác. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tính đến hết quý I-2018; cho ý kiến về các báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của Thành phố trong quý I-2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết: Trong quý I-2018, kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ, công tác chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp được tăng cường, các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều đạt kết quả khả quan. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn Thành phố đạt 260.317 tỷ đồng, tăng 7,64 % so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 7,46%). Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 7,98%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,25% và khu vực nông nghiệp tăng 5,83%. Cơ cấu kinh tế Thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn; môi trường đầu tư được cải thiện, tình hình hoạt động đầu tư đạt kết quả khả quan; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai hiệu quả; tình hình quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Thanh Liêm, trong quý I-2018, tình hình kinh tế, xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đáng chú ý, ở một vài địa phương, đơn vị giáo dục vẫn để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, giáo viên đứng lớp làm ảnh hưởng đến tâm lý, hiệu quả học tập của học sinh, niềm tin của gia đình vào nhà trường. Trong khi đó, việc xử lý còn thiếu nghiêm minh, không đủ sức răn đe, ngăn ngừa tái phạm, do đó cần tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nghiêm túc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương dạy và học; công tác phòng cháy chữa cháy tại một số đơn vị, địa bàn vẫn còn tình trạng buông lỏng.

Tiếp đó, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố đã đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II-2018. Theo đó, tiếp tục triển khai, hoàn thành các nội dung, đề án theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hình thành các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tại các thị trường truyền thống. Tiếp tục triển khai kế hoạch Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh 2018; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, buổi sáng sau khi nghe quán triệt và các báo cáo tại hội trường, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ. Vào buổi chiều các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị./.

Tin, ảnh: Lâm Quân

Video