Thứ Hai, 22/10/2018
Công tác Tuyên giáo của Thành phố Hồ Chí Minh phải đi trước và có tính chiến đấu cao
11/1/2018 20:39' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho các cá nhân, tập thể.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy tại Hội nghị cho biết, trong năm 2017 công tác giáo dục lý luận chính trị tại Đảng bộ Thành phố đã được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện; xây dựng chương trình, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị bám sát với yêu cầu. Đặc biệt, những kết quả đạt được trong công tác tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Đảng bộ Thành phố tập trung thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố và củng cố niềm tin trong nhân dân. Cụ thể, toàn Đảng bộ Thành phố đã tổ chức gần 2.480 lớp học Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho 289.343 lượt người tham dự. Chủ động tham mưu cho Thường trực Thành ủy gặp gỡ, tiếp xúc nhiều giới đồng bào Thành phố, đặc biệt lần đầu tiên Thường trực Thành ủy gặp gỡ với bí thư đảng ủy 322 phường, xã, thị trấn toàn Thành phố. Công tác tổng kết thực tiễn tiếp tục được quan tâm gắn với tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, Đề án của Trung ương và Thành ủy trên các lĩnh vực, tiếp tục tổ chức nhiều các cuộc Hội thảo, Tọa đàm khoa học với nội dung sâu sâu sắc, hình thức đa dạng, chuyên nghiệp. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, có chiều sâu, đặc biệt trong năm qua với nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968,…

Đáng chú ý, ngành Tuyên giáo của Thành phố đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng cho hoạt động văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản bảo đảm kịp thời, có trọng tâm trọng điểm; bám sát tôn chỉ mục đích, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Công tác báo chí, tuyên truyền tiếp tục được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Tiêu biểu, toàn Đảng bộ Thành phố đã thực hiện hơn 57.100 cuộc tuyên truyền miệng với hơn 9,9 triệu lượt người tham dự; Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố đã hoàn tất nâng cấp công nghệ và thu hút hơn 6,74 triệu lượt người truy cập, tăng 112,76% so với năm 2016. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu dư luận xã hội được quan tâm, kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội, ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; hoạt động nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, biên soạn lịch sử địa phương tiếp tục được quan tâm; công tác khoa giáo tiếp tục đạt được kết quả tốt. Riêng về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã biểu dương 402 gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và đã có 95% đơn vị của Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai học tập, nghiên cứu, vận dụng 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thẳng thắn cho rằng: Dù đạt được nhiều thành công nhưng bên cạnh đó những mặt hạn chế, yếu kém trong công tác vẫn còn. Đó là, công tác tuyên truyền có đôi lúc, đôi chỗ vẫn còn mang tính hình thức, chưa tập trung, chưa quyết liệt; đội ngũ báo cáo viên tuy đông nhưng chưa mạnh trong từng thời điểm, từng nội dung chuyên đề; các phong trào xây dựng đời sống văn hóa có lúc, có nơi còn chạy theo thành tích. Vì vậy, trong năm 2018, ngành Tuyên giáo Thành phố sẽ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao tính dự báo, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo; đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục và hiệu quả; đồng thời tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao hoạt động Tuyên giáo trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý: Năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đưa ra hàng chục nhiệm vụ quan trọng, nhưng vấn đề cần hướng đến mục tiêu gì? Ví dụ: vấn đề rác, dù năm qua đã được giải quyết tương đối tốt nhưng mùi hôi của rác vẫn làm người dân lo lắng. Tiếp đó là vấn đề ngập nước, sẽ còn ngập dài dài do biến đổi khí hậu, hệ thống cống thoát nước cải tạo chưa đồng bộ. Theo đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiều nhiệm vụ cụ thể và nhấn mạnh “để thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành phố thì vai trò của người đứng đầu càng phải được thể hiện rõ rệt. Mỗi năm, người đứng đầu chọn một số việc để hoàn thành trong năm nếu không hoàn thành phải chịu trách nhiệm. Đặc biệt, khâu giám sát phải được coi trọng hơn nữa vì không giám sát, thì không thể nào chống được tham nhũng và không giám sát không thể nào cải cách hành chính được. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, “nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, nên đòi hỏi ngành Tuyên giáo của Thành phố phải luôn đổi mới, luôn đi trước một bước và có tính chiến đấu cao để bảo đảm ổn định chính trị, đoàn kết đồng lòng, tạo sự đồng thuận xã hội.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2017./.

Tin, ảnh: Đức Thuận

Video