Thứ Năm, 23/11/2017
Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
17/7/2017 15:34' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội thi
Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, cho biết: Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng hàng Việt; góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Cuộc vận động đã tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức và niềm tin của người tiêu dùng trong việc sử dụng các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; giúp các doanh nghiệp nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo đảm chất lượng và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm Việt Nam trên thị trường. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố ngày càng tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, có ý thức và trách nhiệm cao hơn trong việc sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, một số loại sản phẩm địa phương đã được người tiêu trong và ngoài thành phố đánh giá cao, có nhiều khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ như: gạo Cờ Đỏ, dâu Hạ Châu, nhãn Ido Phong Điền, bánh kẹo Ba Rích - Ô Môn,…

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở thành phố Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động; một số nơi vẫn còn tình trạng triển khai mang tính hình thức, chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động. Đáng lưu ý là công tác tuyên truyền thời gian qua chưa thật sâu rộng; công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về Cuộc vận động của các cơ quan chức năng và công tác phối hợp tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi chưa thật sự phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tập quán tiêu dùng hàng Việt của người dân thành phố.

Đồng chí Trần Việt Trường nhấn mạnh: Hội thi lần này nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức hội thi không chỉ thể hiện sự quan tâm, coi trọng của lãnh đạo thành phố trong việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động mà còn nhằm tạo cơ hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các địa phương, đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền. Hội thi cũng nhằm phát hiện, tôn vinh những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn thành phố.

Tại hội thi, các thí sinh thực hiện 2 phần thi là thuyết trình và vấn đáp. Phần thi thuyết trình tập trung vào các nội dung: Nêu ý nghĩa, tầm quan trong và nội dung cơ bản của Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và các văn bản chỉ đạo của thành phố về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền kết quả thực hiện Cuộc vận động tại địa phương, cơ sở; giới thiệu các gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động thời gian qua; những kinh nghiệm, giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động từ nay đến năm 2020. Trong phần thi vấn đáp, các thí sinh trực tiếp trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo liên quan đến việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở; đề xuất hướng giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương, đơn vị để việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ngày càng đạt hiệu quả cao./.
Tin, ảnh: Huy Vũ

Video