Thứ Bảy, 26/5/2018
Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Chủ động bảo đảm an toàn cho người lao động
21/4/2017 19:47' Gửi bài này In bài này
Phó Chủ tịch CĐDKVN Nguyễn Mạnh Kha nhận Cờ thi đua của TLĐ cho đơn vị TTXS trong phong trào Xanh-Sạch-Đẹp và Bảo đảm ATVSLĐ giai đoạn 1996 - 2015

Phát biểu tại Hội nghị “An toàn - Sức khỏe - Môi trường” lần thứ XI vừa qua, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha nhấn mạnh: “Công đoàn Dầu khí Việt Nam lấy phương châm “phòng hơn chống” để chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn trong toàn ngành chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền văn hóa an toàn lao động; các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc, hình thành ý thức của người lao động, coi đây là một bước đột phá nhằm đưa chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đến với người lao động, chủ động không để tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra”.

Trong các năm qua, công tác an toàn - sức khỏe - môi trường của ngành Dầu khí tiếp tục được đổi mới với nhiều cải tiến về nội dung, phương thức thực hiện và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, phát huy vai trò tích cực trong phòng ngừa tai nạn, sự cố và đóng góp cho việc hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các cấp công đoàn tham gia cùng Tập đoàn và các đơn vị thành viên xây dựng, ban hành các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động. Các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn tích cực phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, công trình, dự án và tại tổ đội sản xuất; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm lao động, quản lý, theo dõi hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên được thành lập từ cấp tổng công ty đến các đơn vị, nhà máy, công trình, xí nghiệp và hoạt động có hiệu quả. Hiện, toàn Tập đoàn có trên 4.000 an toàn viên được quản lý hoạt động của tổ chức công đoàn, qua quá trình hoạt động, đội ngũ an toàn viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, thực hiện các quy định trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đề xuất các biện pháp bảo đảm an toàn tại đơn vị.

Công đoàn các cấp luôn chú trọng tới việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ an toàn viên thông qua việc phối hợp với địa phương hoặc đơn vị trên địa bàn tổ chức các đợt huấn luyện cũng như tham dự đầy đủ các lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức. Các đơn vị định kỳ hằng năm đều tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, góp phần khích lệ tinh thần đội ngũ an toàn viên, gắn trách nhiệm, quyền lợi với kết quả hoạt động của mình. Các đơn vị làm tốt như Công đoàn VSP, PV GAS, PVEP, PVD, PV Power, PVFCCo, BSR…

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các cấp công đoàn trong Tập đoàn phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”, coi đây là sự kiện thường niên nhằm đánh giá những kết quả đã thực hiện về xây dựng, triển khai, duy trì hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường; công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa và ứng phó sự cố khẩn cấp, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, đồng thời trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên của Tập đoàn. Ngay từ đầu năm 2017, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy tháng 5 là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân”, vì vậy, Công đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động làm việc với Tập đoàn lên kế hoạch tiếp tục xây dựng các nội dung phù hợp tổ chức lễ phát động vào ngày 21-4-2017.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Tập đoàn tham gia kiểm tra an toàn sức khỏe môi trường, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị. Hằng năm, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia 2-3 đoàn kiểm tra khoảng trên 10 đơn vị, trong đó tập trung các lĩnh vực, như: hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, việc thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm lao động. Qua các đợt kiểm tra kịp thời đề xuất, kiến nghị hoàn thiện công tác quản lý an toàn sức khỏe môi trường, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng hoàn thiện các chính sách cho người lao động phù hợp với quy định. Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi 2 năm/lần, với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người lao động các văn bản, chính sách, pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động…/.

Tin: BTV/PVN

Video