Thứ Hai, 18/6/2018
Phát hiện 28,8 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, quy định
19/4/2017 22:37' Gửi bài này In bài này
Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
Thị xã Sầm Sơn lên thành phố

Tờ trình về việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa của Chính phủ nêu rõ phương án thành lập 4 phường và thành phố Sầm Sơn: thành lập các phường: Quảng Cư trên cơ sở toàn bộ 6,42 km2 diện tích tự nhiên và 11.403 người của xã Quảng Cư; Quảng Châu trên cơ sở toàn bộ 7,99 km2 diện tích tự nhiên và 9.217 người của xã Quảng Châu; Quảng Thọ trên cơ sở toàn bộ 4,69 km2 diện tích tự nhiên và 8.472 người của xã Quảng Thọ; Quảng Vinh trên cơ sở toàn bộ 4,73 km2 diện tích tự nhiên và 10.300 người của xã Quảng Vinh; thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ 44,94km2 diện tích tự nhiên, 150.902 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sầm Sơn (sau khi thành lập 4 phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh).

Sau khi thành lập 4 phường và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giữ nguyên số lượng đơn vị hành chính cấp huyện (27 đơn vị) và cấp xã (635 đơn vị) nhưng có chuyển một thị xã thành một thành phố (từ một thành phố, hai thị xã và 24 huyện thành hai thành phố, một thị xã và 24 huyện) và chuyển bốn xã thành bốn phường (từ 30 phường, 28 thị trấn và 577 xã thành 34 phường, 28 thị trấn và 573 xã).

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc thành lập 4 phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa của thị xã Sầm Sơn, tạo động lực cho việc xây dựng thị xã Sầm Sơn phát triển toàn diện theo định hướng trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia; đô thị tương hỗ cho thành phố Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn; hình thành tam giác tăng trưởng thành phố Thanh Hóa-Sầm Sơn-Nghi Sơn; là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và có tác động đến phát triển vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Các ý kiến đánh giá việc thành lập 4 phường thuộc thị xã và thành phố Sầm Sơn phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; 4 xã được đề nghị thành lập phường và thị xã Sầm Sơn đã đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III.

Theo Đề án của Chính phủ và giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, việc thành lập mới 4 phường và thành phố Sầm Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các đơn vị hành chính hiện có (không tăng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã), do đó không làm tăng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã do tỉnh Thanh Hóa quản lý. Riêng việc tổ chức lực lượng công an chính quy ở 4 phường mới, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ bố trí, cân đối trong số lực lượng công an chính quy trên địa bàn cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng biên chế lực lượng Công an tỉnh.

Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cơ quan chức năng cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của 4 phường thuộc thị xã Sầm Sơn được chuyển từ nông thôn lên đô thị và cán bộ, công chức hiện có của thị xã Sầm Sơn để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn đô thị ngay sau khi thành phố Sầm Sơn được thành lập.

Tỉnh cũng cần có những giải pháp để bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quan tâm tới vấn đề môi trường sinh thái cũng như văn hóa và chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành việc thành lập các phường thuộc thị xã Sầm Sơn đồng thời với việc thành lập thành phố Sầm Sơn, vì các đơn vị hành chính này đã bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; việc thành lập các phường trước sau đó thành lập thành phố cũng bảo đảm đúng trình tự quy định. Mặt khác, việc thành lập thành phố ngay sau khi thành lập các phường cũng làm giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua Nghị quyết về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

Thời gian còn lại của phiên làm việcbuổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Tờ trình của Tòa án Nhân dân Tối cao nêu rõ để bảo đảm hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia theo quy định, Tòa án Nhân dân Tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, thay bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do thay đổi lĩnh vực công tác.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội là cơ quan thẩm tra đánh giá việc Chánh án Tòa an Nhân dân Tối cao đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 70 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

Qua xem xét Tờ trình, lý lịch của người được đề cử, các tài liệu kèm theo, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Ủy ban Tư pháp nhận thấy ông Ngô Sách Thực có đủ điều kiện tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

** Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 và Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Theo báo cáo của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mua sắm, sử dụng phương tiện thiết bị làm việc của các cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước, nhất là ôtô công đã có sự chuyển biến tích cực. 73 bộ, ngành, địa phương đã công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và thực hiện mua sắm theo quy định. Công tác rà soát, sắp xếp xe ôtô công được tích cực triển khai thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức trong đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc. Tính đến tháng 12-2016, cả nước đã thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án xử lý đối với trên 154.000 cơ sở nhà, đất. Các cấp có thẩm quyền đã duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý trên 123.000 cơ sở nhà, đất.

Số tiền thu được từ bán tài sản, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất qua công tác sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc là trên 50.000 tỷ đồng. Công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên được chú trọng hơn. Hệ thống pháp luật về tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo tiếp tục được hoàn thiện...

Chỉ ra những hạn chế, bất cập trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ đã đề ra 10 giải pháp cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ để thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đánh giá năm 2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng được chú trọng, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết tập trung tháo gỡ các vấn đề cấp bách, khắc phục khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Việc quản lý, sử dụng vốn, kinh phí, tài sản nhà nước có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, bảo đảm chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, minh bạch hóa chi tiêu của ngân sách nhà nước... Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 đã góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực đáng khích lệ, việc thực hành, tiết kiệm chống lãng phí vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần tiếp tục khắc phục. Qua giám sát, Ủy ban Tài chính Ngân sách nêu rõ năm 2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát hơn 750.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bằng 90% dự toán năm, đã phát hiện 28,8 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Trong đó, nhiều địa phương tổ chức lễ kỷ niệm thành lập tỉnh, tái lập tỉnh (tỉnh Vĩnh Phúc chi 65 tỷ đồng để mua quà tặng dịp thành lập tỉnh), cùng với đó là việc in ấn các kỷ niệm chương (Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam yêu cầu các đơn vị bỏ ra hàng chục tỷ đồng mua kỷ niệm chương 80 năm ngày truyền thống) gây lãng phí và tốn kém. Việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, phương tiện của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước vẫn còn biểu hiện lãng phí.

Theo tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Tuyên giáo Trung ương, sau khi thực hiện các quy định mới về chế độ trang bị, sử dụng xe ôtô công, dự kiến sẽ dôi ra khoảng 7.000 chiếc; mua sắm công không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, xác định giá gói thầu không hợp lý, dẫn đến giá mua sắm cao bất hợp lý nhất là trong lĩnh vực y tế như tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Bắc Kạn...

Việc khai thác tài nguyên, nhất là tài nguyên không tái tạo còn lãng phí, không theo quy hoạch, hiệu quả chưa cao còn xảy ra ở một số địa phương như: Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang... Vấn nạn khai thác cát trái phép, chặt phá rừng trái phép vẫn diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp hơn, gây bức xúc xã hội trong thời gian qua...

Tán thành với các giải pháp Chính phủ đã đề ra, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, mua sắm, sử dụng tài sản công. Quốc hội cần bố trí thời gian tại kỳ họp để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước...

Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm đồng thời, Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch; tăng cường quản lý đất đai, kiên quyết thu hồi với diện tích đất giao hoặc thuê không đúng quy hoạch, không đúng mục đích, đối tượng, chậm đưa vào khai thác; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; khen thưởng kịp thời đơn vị, cá nhân làm tốt; phê bình, kỷ luật nghiêm đơn vị, cá nhân sai phạm, gây thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản công, xe công, sử dụng ngân sách nhà nước sai mục đích, chi tiếp khách, khánh thành, khởi công, tham quan...

Cũng trong buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015./.
BTV/TTXVN

Video