Chủ Nhật, 25/8/2019
Điện chúc mừng Chủ tịch Đảng Cộng sản Thụy Điển
31/1/2011 21:0' Gửi bài này In bài này

Nhân dịp đồng chí An-đéc Các-xơn được Đại hội lần thứ XVI của Đảng Cộng sản Thụy Điển bầu lại làm Chủ tịch Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng./.

Video