Thứ Năm, 19/9/2019
Thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
16/1/2011 23:46' Gửi bài này In bài này

TCCSĐT - Ngày 16-1-2011, Đại hội tiếp tục làm việc tại đoàn đại biểu về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, điều hành các phiên họp Đoàn Chủ tịch.

Buổi sáng, các đại biểu trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khoá X) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Sau đó, các đoàn đại biểu báo cáo (bằng văn bản) với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khoá X) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Cuối buổi sáng, Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Đầu buổi chiều, Đoàn Chủ tịch họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung, ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khoá X) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; thông báo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử nói trên đến các đoàn đại biểu.

Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (nếu có) tại đoàn.

Cuối buổi chiều, Đoàn Chủ tịch họp bàn, cho ý kiến về: Các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu về các văn kiện Đại hội và các vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội.

Theo chương trình làm việc, cả ngày 17-1-2011, Đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI./.

Video