Chủ Nhật, 25/8/2019
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016
14/2/2011 14:15' Gửi bài này In bài này

TCCSĐT – Ngày 13-2, 2 tỉnh Bắc Giang và Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tới lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Bắc Giang: Tại hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang đã quán triệt tinh thần, nội dung của Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị. Tiếp đó, đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quán triệt Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Các đại biểu dự hội nghị cũng được phổ biến, quán triệt tinh thần, nội dung Chỉ thị số 03 ngày 11-2-2011 của Tỉnh uỷ Bắc Giang về lãnh đạo cuộc bầu cử ở tỉnh; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Giang về công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; công bố Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang về thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016; Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang về tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ngoài ra, các cán bộ chủ chốt tỉnh Bắc Giang còn được giới thiệu, thông tin về quy trình, công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Thanh Hóa: Các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị, các quyết định của tỉnh về việc thành lập uỷ ban bầu cử, kế hoạch, thời gian cụ thể về công tác bầu cử, nghe hướng dẫn các bước hiệp thương trong bầu cử... Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp tỉnh gồm 22 đồng chí, do đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban; Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp gồm 31 đồng chí. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử, quyết định phân bổ kinh phí bầu cử, dự thảo hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thanh Hóa đặt kế hoạch thành lập uỷ ban bầu cử cấp huyện, cấp xã xong trước ngày 16-2, tổ chức hội nghị triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại cơ sở xong trước ngày 18-2./.

Video