Thứ Năm, 19/9/2019
Hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước và Hiệp Hội kế toán công chứng Ôx-trây-li-a
14/1/2011 13:5' Gửi bài này In bài này

TCCSĐT - Ngày 13-1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Hiệp Hội kế toán công chứng Ôx-trây-li-a (CPA Ôx-trây-li-a).

Theo đó, hai bên thống nhất sẽ hợp tác trên các lĩnh vực sau: CPA Ôx-trây-li-a giúp KTNN trong việc học tập, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ với các đối tác tại Ôx-trây-li-a và trong mạng lưới hội viên. Hai bên sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực kiểm toán. Hàng năm, căn cứ vào chương tình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, KTNN sẽ cử cán bộ theo học chương trình CPA Ôx-trây-li-a…

Đồng thời, CPA Ôx-trây-li-a thông qua các văn phòng tại Việt Nam sẽ cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho cán bộ của KTNN về CPA Ôx-trây-li-a, chương trình, lộ trình và việc đăng ký tham gia chương trình của CPA Ôx-trây-li-a nhằm phát triển chuyên môn. KTNN sẽ hỗ trợ CPA Ôx-trây-li-a tổ chức và thực hiện các buổi giới thiệu về nghề kế toán và bằng cấp, chứng chỉ của CPA Ôx-trây-li-a tới các cán bộ KTNN; hỗ trợ CPA Ôx-trây-li-a trong việc đưa thông tin về các hoạt động nghề nghiệp của CPA Ôx-trây-li-a tại Việt Nam, cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo do CPA Ôx-trây-li-a tổ chức.

Thỏa thuận hợp tác 5 năm này đánh dấu một bước tiến quan trọng của KTNN với một tổ chức nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động động kiểm toán nhà nước tại Việt Nam. Thỏa thuận sẽ là cơ sở để các hoạt động hỗ trợ về phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho các chuyên gia và kiểm toán viên KTNN và hội viên CPA Ôx-trây-li-a được tiến hành thuận lợi và có hiệu quả hơn, đóng góp cho sự phát triển của ngành nghề kế kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán lĩnh vực công nói riêng./.

Video