Thứ Hai, 16/7/2018
Cán bộ đoàn quá tuổi
23/11/2016 21:14' Gửi bài này In bài này
Đến một trong những xã có tỷ lệ cán bộ trẻ cao hơn hẳn so nhiệm kỳ trước ở tỉnh X, để tìm hiểu kinh nghiệm tạo nguồn đội ngũ này, chúng tôi được đồng chí bí thư đảng ủy xã thông tin khá đầy đủ về các giải pháp “căn cơ”. Đề cập việc một cán bộ đã 12 năm làm bí thư đoàn xã, năm nay gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa được bố trí công việc khác, đồng chí bí thư đảng ủy, giãi bày:

- Trước đại hội, đồng chí này đã được Đảng ủy đưa vào danh sách quy hoạch nhân sự, nhiệm kỳ 2015-2020, và tại Đại hội, đồng chí đã được bầu là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Tuy nhiên, do số định biên không tăng, cho nên chúng tôi chỉ biết động viên đồng chí ấy gắng chờ khi có người nghỉ hưu để… bổ sung.

- Trước đại hội, bí thư đoàn xã của các đồng chí đã được quy hoạch vào các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã? - Tôi hỏi.

- Đồng chí bí thư đảng ủy, phân trần: Đúng như thế, tuy nhiên việc bố trí đồng chí ấy còn phụ thuộc vào sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với lại, tới đây, thực hiện quy định mới thì xã sẽ dôi ra một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cùng với đó còn việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế...

Không riêng xã nói trên, tình trạng chưa bố trí được công việc khác đối với bí thư đoàn xã đến tuổi trưởng thành đoàn hoặc quá tuổi quy định cũng đang diễn ra ở nhiều xã, phường, thị trấn. Thực tế cho thấy, không ít bí thư đoàn xã có trình độ các ngành kinh tế còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu cấp thiết của địa phương, hoặc năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa thể luân chuyển,…

Nên chăng, cấp ủy các cấp cần tạo điều kiện để bí thư đoàn xã được đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa về mọi mặt… ngay từ “đầu vào” và cần tính toán để sớm bố trí công tác phù hợp cho cán bộ đoàn quá tuổi có công việc ổn định, tiếp tục được cống hiến.

Đây vừa là sự ghi nhận những đóng góp của họ sau thời gian làm công tác phong trào, vừa tạo niềm tin để các bạn trẻ thêm gắn bó công tác./.
Hoàng Lâm

Video