Thứ Tư, 23/5/2018
Bố trí kiêm nhiệm hợp lý
25/8/2016 13:4' Gửi bài này In bài này

Trong lúc bà con ở thôn X và thôn Y giãi bày ý kiến với nhau về các ứng viên trước ngày bầu trưởng thôn sau khi sáp nhập, thì bỗng các ứng viên có đơn xin rút, với lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình…

- Thôn mới bây giờ diện tích lớn hơn, số hộ, số dân đông hơn, công việc của cán bộ, nhất là của trưởng thôn nhiều hơn trước, nhưng phụ cấp không tăng, nếu là tôi, tôi cũng xin rút. - Bác Sơn, người của thôn X thẳng thắn.

- Các bác ấy đều có tuổi, bao năm nay không còn làm nông nghiệp. Biết khó đáp ứng nếu làm trưởng thôn kiêm khuyến nông và thú y, theo chủ trương kiêm nhiệm chức danh của xã, thì xin rút cũng là lẽ thường. - Một người thêm vào.

- Tôi cũng không thấy lý do các ứng viên đưa ra là đúng thực tế. Bởi vì, trước khi sáp nhập, một người đang làm trưởng thôn rồi, một người là phó bí thư chi bộ. Kinh tế gia đình họ đều ổn định, con cái thành đạt. Chiều qua tôi còn thấy các bác ấy chơi bóng bàn, đánh cầu lông ở nhà văn hóa. - Một người khác nhận xét.

Sáp nhập thôn, xóm, bố trí thêm chức danh là cách làm nhằm tinh gọn đội ngũ, tiết kiệm ngân sách, cải thiện phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố… Thực tế nhiều nơi cho thấy, một số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, kể cả bí thư chi bộ, trưởng thôn là cán bộ, công chức nghỉ hưu, nhiều người từ lâu không gắn bó với chăn nuôi, trồng trọt. Do đó, cấp ủy chi bộ, đảng ủy cơ sở cần làm tốt công tư tưởng, công tác cán bộ để khi giới thiệu nhân sự cho việc bầu trưởng thôn, bầu các chức danh trong cấp ủy, rồi đến việc thực hiện tinh gọn bộ máy, bố trí thêm các chức danh cần căn cứ từng trường hợp cụ thể, phù hợp, nhằm phát huy năng lực và sở trường của người thêm chức danh, vừa đáp ứng yêu cầu mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Chẳng hạn: bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; phó bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng; phó bí thư chi đoàn kiêm công an viên;… Trưởng thôn (làm nghề nông), thì bố trí kiêm nhiệm thu y, khuyến nông, là phù hợp./.

Hoàng Lâm

Video