Thứ Tư, 23/5/2018
Đúng quy trình
20/5/2016 21:42' Gửi bài này In bài này
- Khi tiếp xúc cử tri trước ngày bầu đại biểu hội đồng nhân dân mấy năm trước, chúng tôi đã rất ấn tượng việc đồng chí hứa sẽ cùng tập thể Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các mục tiêu đột phá đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Điểm lại, ngoài kết cấu hạ tầng, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới có bước cải thiện, bảo đảm... còn ba mục tiêu đột phá, là giải quyết việc làm; tìm đầu ra cho nông sản; nâng cao mức sống người dân, thì chưa được là bao?

- Việc thực hiện các khâu đột phá nhưng kết quả chưa như mong muốn, là do nhiều nguyên nhân. Chính vì thế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX tiếp tục đặt ra với những giải pháp đồng bộ, với quan điểm chỉ đạo cả hệ thống chính trị dồn sức tập trung thực hiện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đứng lên trả lời.


- Đồng chí có thể minh chứng về chuyển động của các khâu đột phá ấy, kể từ sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay? - Thêm một cử tri có ý kiến.


- Kính thưa các đồng chí, thưa bà con, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, và để thực hiện thì cần phải cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề. Trong xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đặt ra kế hoạch hành động rất cụ thể cho từng tháng, từng năm. Chẳng hạn, tháng hai và tháng ba, sau khi chuẩn bị xong các thủ tục, tháng tư mới đây huyện đã họp bàn, xây dựng kế hoạch để sau bầu cử sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu đột phá về giải quyết việc làm; tìm đầu ra cho nông sản; phát triển du lịch - dịch vụ. Tôi trả lời thế, các đồng chí và bà con đã thấy rõ trình tự của các bước được huyện triển khai chưa ạ? Nếu bà con ủng hộ thì sau bầu cử chúng ta sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu tiếp theo.


Buổi tiếp xúc cử tri kết thúc, mà các cử tri trong lòng vẫn còn những băn khoăn. Với vai trò, chức năng lãnh đạo và định hướng cho việc phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương, vậy nhưng nghị quyết đại hội đảng bộ, với cung cách triển khai thực hiện như ở huyện nói trên và ở không ít địa phương như hiện nay, thì thật đáng lo ngại. Là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, năm 2016 còn là tiền đề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Nghị quyết bắt nguồn từ cuộc sống, bám sát thực tiễn và chỉ đạo thực tiễn, vì thế, sau khi triển khai quán triệt nghị quyết, mỗi cấp ủy phải nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa nghị quyết của đảng bộ cấp trên và nghị quyết của chi, đảng bộ mình với những mục tiêu, giải pháp cụ thể và phải khẩn trương tổ chức thực hiện, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống./.

Hoàng Lâm

Video