Thứ Năm, 26/4/2018
Chờ… thẩm định
11/4/2016 13:6' Gửi bài này In bài này
- So với trước đây, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ này có điểm gì mới, thưa đồng chí?

- Nhiều chứ. Xã đang phấn đấu để đạt các tiêu chí chuẩn nông thôn mới, cho nên các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra đều khác và tăng so nhiệm kỳ trước, khâu đột phá cũng khác.

- Đã gần một năm kể từ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, chuyển động nào minh chứng rõ việc Nghị quyết đang “vào cuộc sống” của xã nhà?

- À, không riêng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ mà Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã cũng đã được chúng tôi gửi lên huyện để..”…thẩm định từ tháng 5, ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (!?)

- Thẩm định gì vậy, thưa đồng chí?

- Nhiều nội dung liên quan đến chuyên môn, chuyên ngành phải có cơ quan chuyên môn thẩm định. Ví dụ chỉ tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, phát triển hạ tầng, quy hoạch chi tiết, xóa đói giảm nghèo... Đồng chí Bí thư giải thích.

- Thẩm định đến bao giờ, thưa đồng chí?

- Chúng tôi cũng đang chờ.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã này đã ban hành 55 nghị quyết, 23 chương trình, 62 kế hoạch và đều trình cấp trên thẩm định, để lãnh đạo tất cả các lĩnh vực. Nhưng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch mà xã xây dựng lại không sát với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Thêm vào đó, mất tới nửa năm chờ thẩm định, thì việc tổ chức thực hiện sao tạo được chuyển biến rõ nét trong cả nhiệm kỳ.

Thiết nghĩ, việc ban hành nghị quyết cần phải có sự đổi mới, mà trước hết là từng cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, phương pháp làm việc và nhất là phong cách lãnh đạo. Bởi có như vậy, nghị quyết được xây dựng mới có tính khả thi, đáp ứng thực tế và mong mỏi của đông đảo nhân dân, mới đạt hiệu quả cao, tạo nền tảng cho những năm tiếp theo./.
Hoàng Lâm

Video