Thứ Hai, 17/12/2018
Đối ngoại đảng góp phần tạo nền tảng chính trị quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước
9/4/2018 15:37' Gửi bài này In bài này
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào - Nguồn: vov.vn

Năm 2017 tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, chứa đựng các yếu tố bất an, bất định, bất ngờ, tác động đa chiều đến môi trường an ninh và phát triển của các quốc gia. Các cơ chế quản trị khu vực và toàn cầu gặp nhiều thách thức, đồng thời giảm sút vai trò trong giải quyết các vấn đề an ninh, biến đổi khí hậu cũng như các vấn đề phát triển. Việc tôn trọng và thực thi luật pháp quốc tế có chiều hướng bị xem nhẹ, đặt ra kh