Thứ Bảy, 26/5/2018
Chủ động tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên internet và các trang mạng xã hội
24/8/2017 21:9' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa. Ảnh: dangcongsan.vn

Thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội do các thế lực thù địch tạo ra đã và đang ảnh hưởng lớn tới vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp… Hệ lụy của thông tin xấu, độc tác động lớn đến đạo đức, lối sống, nhân cách, nhận thức và hành động của một số cá nhân và cộng đồng. Theo đó, đạo đức xã hội bị tác động, các giá trị văn hóa bị mai một; niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân giảm sút, trong đó, giới trẻ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất, vì thường xuyên tiếp cận với facebook, youtube và các trang mạng…

Ở Hà Tĩnh, lợi dụng sự cố môi trường biển, các thế lực thù địch, nhất là tổ chức phản động Việt Tân đã và đang cấu kết với các đối tượng cực đoan lôi kéo, kích động người dân, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn; sử dụng các trang mạng xã hội phát tán những luận điệu sai trái, thù địch. Điều đáng băn khoăn là có không ít cán bộ, đảng viên do nhìn nhận các vấn đề chưa toàn diện, nên đã đưa ra những quan điểm bất mãn đối với Đảng, với chế độ; chia sẻ, bình luận những thông tin thiếu chính xác, tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định, phát triển chung của tỉnh và đất nước. Không ít cán bộ, đảng viên núp dưới danh nghĩa trí thức, văn nghệ sỹ, nhà từ thiện... thông qua facebook đưa nhiều thông tin quy chụp, phiến diện, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tạo chất liệu cho các thế lực thù địch có cớ để thổi phồng, xuyên tạc sự thật. Khi có người nào đó dám lên án thủ đoạn, mưu mô của các đối tượng, chúng dùng lực lượng đánh hội đồng, lăng mạ, chửi bới, đe dọa, triệt tiêu người tốt, người dám thể hiện chính kiến...

Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và các trang mạng xã hội, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thường xuyên chú trọng công tác tuyên tuyền, để mỗi người nhận rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội; từ đó sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, tự “miễn dịch” với những thông tin xấu độc.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác quản lý, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí biên tập kỹ các tin, bài, không đăng phát các thông tin, hình ảnh có nội dung chưa được kiểm chứng. Việc tuyển chọn phóng viên, cộng tác viên phải hết sức chú ý tới phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lòng tự trọng nghề nghiệp, để khi đưa tin, bài phải khách quan. Đối với các báo chí của địa phương, tránh hiện tượng giật tít, đưa nội dung câu khách, phản ánh vấn đề chỉ qua dư luận xã hội mà không kiểm định rõ thông tin...

Các ngành chủ quản và ngành Công an nghiêm khắc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong phát tán tài liệu, thông tin xấu độc; kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sơ hở, bất cập, yếu kém trong quản lý kinh tế, văn hóa - xã hội của các cấp, các ngành, các cá nhân…, củng cố mối đoàn kết trong nội bộ, không để kẻ xấu thừa cơ kích động, chống phá.

Chủ động có phương án đối phó với các sự cố truyền thông; kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp mà dư luận quan tâm; nắm chắc tình hình từ cơ sở; có các bài viết phản biện thuyết phục, đúng thời điểm đưa lên các phương tiện truyền thông và trang mạng xã hội để cung cấp đầy đủ thông tin định hướng dư luận. Triển khai đồng bộ các biện pháp để thu thập tài liệu, kịp thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn, bản chất của các thế lực thù địch.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cần nhận thức đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tăng cường chia sẻ, bình luận, nhân rộng các bài viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay nhằm cổ vũ, động viên đông đảo mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Khi tiếp cận với các bài viết, các thông tin thiếu chuẩn xác với mục đích phá hoại sự ổn định, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phải thể hiện rõ chính kiến bảo vệ chính nghĩa, lẽ phải, tránh tình trạng a dua. Không tham gia chia sẻ, bình luận những thông tin không chính thống có nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Khi đưa các thông tin và thể hiện quan điểm riêng của mình, cần suy xét mình đang ở vị trí nào? Nhìn nhận vấn đề đã khách quan chưa? Đưa những thông tin như thế có ảnh hưởng tới cộng đồng hay không?

Tiếp tục tranh thủ những người có uy tín trong cộng đồng để tham gia phản bác các luận điệu sai trái, phê phán các hoạt động vi phạm pháp luật, đi ngược đường hướng tích cực của các tổ chức. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động, triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hoàng Trung DũngỦy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Video