Thứ Sáu, 22/6/2018
Nam Định hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh
10/1/2017 21:10' Gửi bài này In bài này
Quần thể Khu lưu niệm đồng chí Trường Chinh, bao gồm tượng đài và Nhà lưu niệm tại Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Lập nhiều thành tích, quyết tâm thực hiện tốt những di nguyện của đồng chí Trường Chinh

Thực hiện sự chỉ đạo và những lời căn dặn ân cần của đồng chí Trường Chinh cùng với quyết tâm đưa tỉnh Nam Định trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm “tạo đột phá trong phát triển kinh tế”, Nam Định đã thu được kết quả đáng ghi nhận.

Ghi nhớ lời dạy của đồng chí Trường Chinh, rằng toàn Đảng bộ Nam Định phải có quyết tâm cao để giành thắng lợi to lớn, vững chắc trên mặt trận lương thực nói riêng và mặt trận nông nghiệp nói chung, những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp luôn được Đảng bộ Nam Định quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân trên 3%/năm. Giai đoạn 2010 - 2015, giá trị sản xuất bình quân trên 1ha canh tác đạt 100 triệu đồng. Nam Định được đánh giá là một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, huyện Hải Hậu được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2015. Bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh đang quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 20%/năm. Toàn tỉnh hiện có 3 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất quy hoạch 590 ha, tỷ lệ lấp đầy 74%, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sản phẩm dịch vụ được tăng cường cả số lượng và chất lượng. Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân 12,5%/năm. Tổng giá trị hàng xuất khẩu năm 2015 đạt 1 tỷ USD.

Tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, góp phần cải thiện vị thế địa kinh tế, tạo diện mạo mới, tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc nâng cấp thành phố Nam Định lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về thời gian, từng bước hình thành một số chức năng trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng.

Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế, Nam Định còn đặc biệt quan tâm chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Hệ thống các cơ sở y tế từng bước được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới; các chính sách xã hội, chính sách người có công được triển khai kịp thời, đúng quy định. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có rất nhiều các công trình văn hóa - thể thao lớn, tầm cỡ quốc gia, như quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần, khu di tích Phủ Giầy, tượng đài Trần Hưng Đạo, sân vận động Thiên Trường, cung thể thao Nam Định... và hàng nghìn nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí tại các khu dân cư đang góp phần tích cực trong việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong tỉnh. Thực hiện lời dạy của đồng chí Trường Chinh, ngành giáo dục - đào tạo toàn tỉnh đã triển khai tốt phong trào “Hai tốt” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 22 năm qua, ngành giáo dục đào tạo Nam Định luôn nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc”.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định luôn ghi nhớ, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Trường Chinh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh vào tháng 02-1972 và tháng 11-1976: “Tỉnh ủy phải nắm chắc công tác tuyên huấn và công tác tổ chức để một mặt tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, mặt khác xây dựng và phát triển Đảng một cách thận trọng, chắc chắn, củng cố tốt chính quyền, đấu tranh khắc phục tư tưởng ỷ lại, bị động, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cách mạng tiến công, dám nghĩ, dám làm, tích cực chủ động của các cấp bộ Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Đảng, như: Nghị quyết số 22 -NQ/TU ngày 11-7-2013 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo” nhằm chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ.

Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, thiết thực

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Trường Chinh, để các hoạt động kỷ niệm trở nên thiết thực, hiệu quả đồng thời cũng trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Thông tri 07-TT/TU và Kế hoạch số 09-KH/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Trường Chinh. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí, tỉnh Nam Định sẽ phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức nhiều hoạt động trọng thể, thiết thực nhằm tôn vinh thân thế, sự nghiệp đặc biệt là những đóng góp của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam nói chung và quê hương Nam Định nói riêng.

Công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trường Chinh và những hoạt động diễn ra trong thời gian kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Cùng với công tác tuyên truyền, từ tháng 10-2016, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về “Đồng chí Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định” gắn với phong trào thi đua học tập, noi gương đồng chí Trường Chinh; tổ chức sưu tầm tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động của đồng chí Trường Chinh để bổ sung vào Nhà trưng bày Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh; tổ chức đợt sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật với đề tài hướng về kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Trường Chinh.

Hiện nay, tỉnh Nam Định đang tích cực phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị tổ chức hội thảo và xuất bản cuốn sách kỷ yếu về “Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”; phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng và phát hành bộ phim “Đồng chí Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định”. Bộ phim sẽ được công chiếu trước Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí; triển khai thực hiện tôn tạo, chỉnh trang lại một số hạng mục công trình liên quan đến những nơi tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại khu lưu niệm ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng và tại thị trấn Xuân Trường. Nam Định cũng tổ chức Lễ dâng hương tại khu lưu niệm đồng chí Trường Chinh; ngày 09-2-2017, tổ chức Lễ mit-tinh trọng thể và Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh tại Nam Định.

Những hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa đó trong dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh là một minh chứng về sự tôn kính và biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định đối với đồng chí. Trong thời gian tới, dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần tự hào là mảnh đất đã sinh ra người con ưu tú của Đảng - Trường Chinh, Đảng bộ và nhân dân Nam Định luôn ghi nhớ những lời căn dặn của đồng chí Trường Chinh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cùng những mong ước của đồng chí lúc sinh thời, phấn đấu đưa Nam Định trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh./.

Trần HoàiBan Tuyên giáo, Tỉnh ủy Nam Định

Video