Chủ Nhật, 18/8/2019
 • Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Mười Nga, kiên định đường lối đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới

  TCCSĐT - Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại do Đảng Bôn-sê-vích Nga và Lãnh tụ thiên tài V.I. Lê-nin lãnh đạo đã mở ra một thời đại mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. 100 năm sau ngọn đuốc soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập sâu rộng và toàn diện với cộng đồng quốc tế, có vai trò và vị thế ngày càng cao trên thế giới. Mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam đang ngày càng được hoàn thiện. Đây cũng là dịp nhìn lại một thời kỳ lịch sử oanh liệt, để thấy rõ hơn sức ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam nói chung và với công tác đối ngoại nói riêng.

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu đặt ra với sự phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam

  TCCSĐT - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt Việt Nam trước nhiều cơ hội và thách thức lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và khoa học - công nghệ nói riêng. Điều này đặt ra không ít yêu cầu đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ nước ta trong quá trình hội nhập.

 • Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

  TCCSĐT - Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện vĩ đại có tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Đó là sự kiện có ý nghĩa quốc tế lớn nhất trong thế kỷ XX, ảnh hưởng rộng nhất tới phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cổ vũ và thúc đẩy cuộc đấu tranh tự giải phóng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức và nhân loại tiến bộ.

 • Sức mạnh của niềm tin - Bài học lịch sử

  TCCSĐT - Một trong những bài học xương máu sau các sự kiện ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỷ XX là đánh mất niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng Cộng sản. Vì vậy, xây dựng và giáo dục niềm tin là một biện pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo công cuộc đổi mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

 • Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Đồng thuận, quyết tâm cao

  Sau 3 ngày làm việc liên tục, trách nhiệm, chiều 18-11, Quốc hội đã hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn - nội dung đặc biệt quan trọng của Kỳ họp, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

 • Đấu tranh, bảo vệ quyền con người - nhìn từ Cách mạng tháng Mười Nga đến Cách mạng tháng Tám và thực tiễn Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đấu tranh, bảo vệ giá trị những quyền cơ bản của con người cho các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Cũng từ đây, nhân dân Việt Nam đã vùng lên, làm nên Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, lật đổ ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, đặt nền tảng cho sự phát triển của quyền con người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 • Mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

  TCCSĐT - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến 12-11-2017. Chuyến thăm được đánh giá là bước nối tiếp của chính sách thúc đẩy quan hệ song phương đã được Washington triển khai từ nhiều năm nay, đồng thời cũng là cơ hội để củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga với cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  TCCSĐT - Cách đây tròn 100 năm, trong lúc xã hội Việt Nam đang khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi. Sự kiện vĩ đại ấy không chỉ “làm rung chuyển” cả thế giới đương đại mà còn tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam từ đó về sau.

 • Đối thoại Chân lý Tháng Mười: Chủ nghĩa xã hội - Cái tất yếu hiện thực trăm năm thành xu thế !

  TCCS - Nhân dịp nhân loại tròn 100 năm, kể từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, tôi viết những dòng này để trân trọng gửi tới những người, những dân tộc tin theo, ủng hộ và nguyện đi dưới bóng cờ của cuộc Cách mạng “rung chuyển thế giới” này!

 • Không thể phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười

  TCCSĐT - Ngay từ khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, đã có không ít kẻ bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận giá trị và ý nghĩa thế giới của cuộc Cách mạng vĩ đại này. Ngày nay, sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, những kẻ cơ hội và những lý luận tư sản lại lớn tiếng thoá mạ, bôi nhọ, phủ nhận giá trị lịch sử và ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười, song chúng cũng không thể làm lu mờ được giá trị và ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

 • Ý nghĩa, ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam

  TCCSĐT - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã làm thay đổi trật tự thế giới, mở ra con đường phát triển mới cho các quốc gia, dân tộc theo chiều hướng tiến bộ của lịch sử. Một thế kỷ qua, phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới đã có những bước thăng trầm, song Cách mạng Tháng Mười vẫn giữ nguyên giá trị thời đại, vẫn là niềm cổ vũ cho tất cả những người có lương tri và khát vọng vì một thế giới tốt đẹp hơn, ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình cách mạng Việt Nam.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga và bài học “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng liên minh công nông vững chắc”

  TCCSĐT - Gần 100 năm trước, Cách mạng Tháng Mười Nga đã tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa xã hội khoa học từ chỗ là một học thuyết lý luận đã được hiện thực hóa trong phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân lao động. Đồng thời, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 còn mở ra cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới con đường đấu tranh cách mạng, khoa học để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á

  TCCSĐT - Cách đây 100 năm, ngày 07-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga đứng đầu là V.I. Lê-nin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chính quyền giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết - nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.

 • Quyết liệt hành động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 2017

  Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt hành động, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga - Ngọn đuốc soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

  TCCSĐT - Ngày 07-11-1917, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết đoán của lãnh tụ V.I.Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và nhanh chóng giành được thắng lợi. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử nhân loại - thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên phạm vi toàn thế giới. Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng to lớn và sâu sắc đến phong trào cách mạng trên thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video