Thứ Năm, 21/2/2019
 • Tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác cán bộ trong tình hình mới

  TCCS - Công tác cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta càng phải nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa quan trọng, tính chất phức tạp của vấn đề cán bộ và công tác cán bộ. Có rất nhiều vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi phải có quan điểm và phương pháp đánh giá đúng thực trạng, phân tích nguyên nhân, có biện pháp giải quyết kịp thời, đồng thời hoạch định chính sách lâu dài và cơ bản. Tuy nhiên, việc tổng kết thực tiễn, đặc biệt là công tác nghiên cứu lý luận về vấn đề này còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

 • Vẹn nguyên Lời thề Độc lập

  Thế kỷ XX chứng kiến sự ra đời của nhiều nền độc lập với thể chế dân chủ cộng hòa, nhưng không có nền dân chủ cộng hòa nào suốt quá trình phát triển của mình phải đấu tranh để giữ vững độc lập tự do như ở Việt Nam.

 • Xây dựng môi trường xã hội hướng tới “già hóa năng động”

  TCCSĐT - Để thích hợp với quá trình “bùng nổ người cao tuổi” - hiện tượng của dân số thế kỷ XXI, phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những yếu tố tiêu cực nhằm phát triển bền vững, cần tạo ra môi trường xã hội hỗ trợ quá trình “già hóa khỏe mạnh” (health aging) và hơn thế nữa là thúc đẩy “già hóa năng động” (active aging).

 • Sự chân thành và thiện chí hợp tác trong chuyến thăm của Tổng Bí thư

  Tình cảm chân thành, gần gũi và thiện chí hợp tác là những cảm nhận rõ nét nhất trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Indonesia và Myanmar giữa những ngày Thu tháng Tám này.

 • Chủ động tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên internet và các trang mạng xã hội

  TCCSĐT - Thời gian qua, trong và ngoài nước ta, các thế lực thù địch triệt để khai thác các phương tiện thông tin truyền thông, nhất là mạng internet để đăng nhiều tin, bài, ảnh phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng lập các trang facebook, fanpage, blog… thường xuyên đưa thông tin, gán ghép hình ảnh với nội dung xuyên tạc, kích động, kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân biểu tình, tụ tập đông người, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 • Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân.

 • Công tác quản lý mạng xã hội trong tình hình mới

  TCCSĐT - Hiện nay, ở Việt Nam, ước tính có khoảng 35 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 37% dân số. Trung bình mỗi ngày người Việt Nam vào mạng xã hội khoảng 2 giờ 18 phút. Bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội cũng tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng, thậm chí cả an ninh quốc gia.

 • Công tác xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới

  TCCSĐT - Để có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống, cần phải xây dựng cho Quân đội nhân dân Việt Nam một hậu phương vững mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt.

 • Vấn đề quyền con người dưới tác động của công nghệ thông tin ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Công nghệ thông tin đã và đang gây tác động lan tỏa, đẩy mạnh phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, kể cả quyền con người ở Việt Nam hiện nay.

 • Về quyền có đủ điều kiện sống ở Việt Nam

  TCCSĐT - Quyền có đủ điều kiện sống bao gồm các khía cạnh về ăn, mặc, ở, các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhằm bảo đảm quyền tồn tại về phương diện sinh học của con người; là cơ sở tự nhiên tất yếu cho sự tồn tại, phát triển các quyền của con người trong đời sống xã hội, từ quyền kinh tế, xã hội, văn hóa đến các quyền dân sự, chính trị.

 • Thiết thực tri ân những người có công với cách mạng

  TCCSĐT - Tri ân người có công với cách mạng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả xã hội đối với những người đã đóng góp công sức, xương máu cho sự nghiệp cách mạng để chúng ta có được hòa bình, thống nhất, độc lập, tự chủ trong xây dựng và phát triển hôm nay. Bên cạnh việc động viên, tôn vinh về tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị phấn đấu để người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình ở nơi cư trú.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sỹ vẫn luôn là bài học quý giá

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc đối với thương binh, gia đình liệt sỹ. Tình thương bao la ấy của Người là bài vô cùng học quý giá, trường tồn với thời gian.

 • Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Người tiên phong trên các mặt trận cách mạng

  TCCSĐT - Cái tâm với đất nước, với nhân dân, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng làm lẽ sống đã khiến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trở thành con người tiên phong trên các mặt trận cách mạng; thành nhà lãnh đạo của Đảng và dân tộc, một nhà chính trị - quân sự song toàn, lời nói đi đôi với việc làm, đạo đức đi đôi với tài năng, được quân đội và nhân dân ta kính trọng. Tinh thần, ý chí, hành động vì dân, vì nước của ông cho đến nay vẫn để lại giá trị và bài học sâu sắc.

 • Tự học là cách thích ứng với mọi đổi thay

  TCCSĐT - Vừa qua, nổi lên tâm thế hoang mang, xáo trộn của hơn một triệu giáo viên trên cả nước khi có thông tin về chủ trương thí điểm xóa bỏ biên chế. “Cần câu cơm” của biết bao gia đình “giáo khố” đang có nguy cơ lung lay, cũng như hàng vạn em sinh viên và học sinh đang và sẽ vào các trường sư phạm cảm thấy bất an. Nhưng liệu rồi, xôn xao thế phỏng có ích lợi gì khi chúng ta không biết tận dụng thời gian, thời cơ tự bổ sung kiến thức.

 • Hồ Chí Minh - Người mở ra con đường hội nhập thế giới cho Việt Nam

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh - bằng nhãn quan chính trị của mình đã nỗ lực đưa cách mạng Việt Nam hội nhập vào dòng chảy cách mạng thế giới. Tư tưởng nhanh chóng hội nhập với thế giới hiện đại để tìm con đường phát triển cho đất nước là một sáng tạo và quyết tâm mạnh mẽ của Người mà đến nay chúng ta thấy những giá trị của nó vẫn mang tính định hướng cho công cuộc hội nhập.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

LỜI CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

TCCSĐT - Trước thềm Năm mới Kỷ Hợi - 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết Xuân Kỷ Hợi - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Video