Thứ Năm, 22/2/2018
 • Xung quanh vấn đề dân chủ và thực hành dân chủ đại diện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Trong suốt hơn 86 năm lãnh đạo, trong đó có hơn 71 năm cầm quyền, Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về dân chủ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn khẳng định dân chủ là mục tiêu, động lực quan trọng để phát triển xã hội.

 • Xây dựng đội ngũ doanh nhân thời kỳ hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Trong nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng, vị trí và vai trò của doanh nhân được ví như những người lính của thời bình, người chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế, là lực lượng chủ đạo góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Tuy nhiên, tham gia vào sân chơi hội nhập cả trên sân nhà và quốc tế, đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay “đông nhưng chưa mạnh”, chưa thể hiện sức mạnh tổng hợp khi tham gia thị trường nước ngoài. Việc cấp bách là phải tạo ra được thế hệ doanh nhân hội nhập có khát vọng chinh phục và năng lực cạnh tranh tốt trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu.

 • Xây dựng và phát triển xã hội thông tin an toàn, lành mạnh ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - Cùng với sự phát triển nhanh chóng và không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông, thế giới ngày nay đã và đang dịch chuyển theo hướng phát triển xã hội thông tin. Tiến trình này liên tục đặt ra nhiều thách thức mới cho cả người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý chức năng. Việc tổ chức triển khai một chương trình hành động hiệu quả nhằm xây dựng và phát triển xã hội thông tin an toàn, lành mạnh ở Việt Nam hiện nay là một yêu cầu quan trọng và cấp bách, góp phần phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 • Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục

  TCCS - Phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế của năm học 2015 - 2016, năm học 2016 - 2017, toàn ngành giáo dục tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, đề xuất 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản sẽ triển khai thực hiện trong năm học 2016 - 2017.

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  TCCS - Tình hình vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong xã hội vẫn còn diễn ra, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội chưa được phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời đã và đang đặt lên vai các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan thanh tra nói riêng trách nhiệm rất nặng nề trong thời gian tới.

 • Để tiếp tục xứng đáng gánh vác trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trước cử tri và nhân dân

  TCCS - Đại biểu Quốc hội là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri cả nước, là người thay mặt cho nhân dân, nói lên tiếng nói của cử tri và nhân dân tại Quốc hội. Điều 79 Hiến pháp năm 2013 quy định địa vị pháp lý và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, trong đó xác định rõ mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân.

 • Tác động của quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đến an ninh - quốc phòng Việt Nam

  TCCS - Thời gian qua, quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tác động đến Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có an ninh - quốc phòng. Để phát huy những tác động tích cực, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của quan hệ kinh tế đối với quốc phòng, yêu cầu hàng đầu đặt ra là cần nhận diện được những nhân tố chi phối đến sự tác động đó.

 • Phán quyết của công lý và triển vọng về giải pháp hòa bình đối với tranh chấp trên Biển Đông

  TCCS - Ngày 12-7-2016, Tòa Trọng tài thành lập theo quy định của Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 đã ra phán quyết cuối cùng, kết thúc quá trình gần ba năm xem xét vụ Phi-líp-pin kiện Trung Quốc về một số khía cạnh của tranh chấp trên Biển Đông. Phán quyết của Tòa Trọng tài không chỉ mang lại thắng lợi pháp lý to lớn cho Phi-líp-pin trước Trung Quốc mà còn có ý nghĩa đóng góp vào quá trình giải quyết tranh chấp tại Biển Đông và sự phát triển của luật pháp quốc tế nói chung.

 • Chính sách an ninh mới của Nhật Bản: Những tác động đối với khu vực Đông Nam Á

  TCCS - Trong những năm qua, Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh chính sách tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh. Đây được xem là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Chính phủ Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê. Tuy nhiên, chính sách an ninh mới của Chính phủ Nhật Bản lại chứa đựng nhiều thay đổi mạnh mẽ và đáng chú ý, đặc biệt là Dự luật an ninh(1) mà Quốc hội nước này thông qua vào tháng 9-2015.

 • Chiến lược chống khủng bố của Mỹ: Ngày ấy và bây giờ

  TCCSĐT - Diễn ra trong bối cảnh lễ tưởng niệm 15 năm các vụ tấn công khủng bố (11-9) vừa được tổ chức, phiên họp lần thứ 71 Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York và nước Mỹ đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho bầu cử vào tháng 11 tới, 3 vụ tấn công liên tiếp tại Mỹ - quốc gia đứng đầu thế giới về vấn đề chống khủng bố đã như một hồi chuông cảnh báo và khiến cả thế giới quan ngại về cuộc chiến chống khủng bố trong lòng nước Mỹ.

 • Ấn Độ hướng tới vai trò cân bằng quyền lực tại châu Á

  TCCSĐT - Là quốc gia lớn nhất tiểu lục địa Nam Á, diện tích rộng thứ bảy và đông dân thứ hai trên thế giới, có 2/3 chiều dài đất nước tiếp giáp với biển, đồng thời là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại, Ấn Độ sở hữu nhiều nguồn lực để phát triển sức mạnh tổng hợp quốc gia. Ấn Độ giờ đây đang “trỗi dậy” mạnh mẽ với vai trò và vị thế ngày càng gia tăng tại châu Á.

 • Nghệ thuật nắm bắt thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  TCCSĐT - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử trọng đại của thế kỷ XX, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật nắm bắt thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn giữ nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới hiện nay.

 • Chính sách cấm vận Nga của Mỹ và phương Tây sẽ đi đến đâu?

  TCCSĐT - Ngày 07-9, một lần nữa, Mỹ quyết định mở rộng danh sách trừng phạt các công ty của Nga, còn EU cũng gia hạn thêm một số lĩnh vực trong lệnh trừng phạt Nga do liên quan đến các sự kiện tại Crưm và xung đột tại U-crai-na. Với những gì đang diễn ra, ngày càng có nhiều người Mỹ và phương Tây đặt câu hỏi: Liệu vũ khí kinh tế này có bị lạm dụng và thiếu hiệu quả, thậm chí mang lại hậu quả tiêu cực không?

 • G20 Hàng Châu: Kỳ vọng mới cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu

  TCCSĐT - Trong hai ngày 04 và 05-9-2016 đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 11 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Tại Hội nghị, các nền kinh tế G20 nỗ lực bàn thảo những giải pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu hướng tới sự tăng trưởng “mạnh mẽ, bền vững và đồng đều”, cũng như thảo luận những vấn đề quan tâm.

 • Sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính phủ điện tử và kiểm soát thủ tục hành chính

  TCCSĐT - Sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính phủ điện tử và kiểm soát thủ tục hành chính là yếu tố quyết định sự thành công của công cuộc cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển. Để bảo đảm sự gắn kết, các nội dung trên cần đặt dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, một đầu mối đặt tại Văn phòng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết

Ngày 21-02-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện số 240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nội dung công điện như sau:

Video