Thứ Năm, 22/2/2018
 • Tinh thần dân tộc, ý thức tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” ngày 19-12-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của toàn dân tộc và là giá trị vĩnh hằng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

 • Xây dựng Chiến lược kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại

  TCCSĐT - Kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã có sự phát triển mới trong tư duy về nội dung giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

 • Dấu ấn phong cách Trường Chinh

  TCCSĐT - Đồng chí Trường Chinh thuộc lớp cán bộ lãnh đạo tiền bối, chủ chốt của Đảng, có nhiều công lao to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Với 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí luôn thể hiện được phẩm chất của người cán bộ đức độ và tài năng, sáng tạo, sống gần gũi, sâu sát, hòa mình với đồng chí, đồng bào, trọn đời vì sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

 • Tiếp tục đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2015 - 2025

  TCCS - Trong những năm qua, chính sách trợ giúp xã hội ngày càng được hoàn thiện, mức trợ cấp xã hội liên tục tăng, đối tượng trợ giúp xã hội được mở rộng, đời sống của họ từng bước được ổn định và cải thiện hơn so với trước đây. Tuy nhiên, hệ thống trợ giúp xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là thiếu tính hệ thống, nguồn lực đầu tư eo hẹp, các mức trợ cấp chưa dựa trên cơ sở mức sống tối thiểu và độ bao phủ cũng còn thấp. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã chủ trương tiếp tục hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội trong điều kiện mới của một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 • Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Vị thế mới, tầm vóc mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  TCCSĐT - Dự trữ là lĩnh vực kinh tế đặc thù được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Trải qua quá trình phát triển với rất nhiều biến đổi về tổ chức, khi phân tán, lúc tập trung, đến nay, Dự trữ Nhà nước đã trở thành ngành có hệ thống tổ chức vững mạnh. Trong lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác. Đặc biệt, trong 10 năm đổi mới và phát triển gần đây (2006-2016), ngành Dự trữ Nhà nước đã ghi được những “cột mốc” đáng nhớ.

 • Định hướng lại tiến trình toàn cầu hóa

  TCCSĐT - Toàn cầu hóa đã trở thành một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất, đồng thời là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong nhiều thập niên qua. Quá trình này dẫn tới những biến đổi mạnh mẽ trong cấu trúc kinh tế - chính trị của quan hệ quốc tế, cùng với đó là những thay đổi về đời sống văn hóa - xã hội trên khắp toàn cầu. Tuy nhiên, đây không phải là một hiện tượng đơn nhất, bất biến mà là một quá trình phức tạp, đa phương diện, đa chiều hướng, hiện vẫn đang vận động, biến đổi.

 • Quan hệ Việt Nam - Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiếp tục trên đà phát triển tích cực

  Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2017 tại Davos sẽ truyền thông điệp mạnh mẽ về triển vọng kinh tế Việt Nam tại Hội nghị, đặc biệt là cơ hội quảng bá sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017.

 • Nam Định hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh

  TCCSĐT - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở tỉnh Nam Định, từ một trí thức yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí Trường Chinh đã trở thành một nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất, giữ nhiều cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước, là Tổng Bí thư của Đảng trong những thời điểm quyết định của lịch sử dân tộc. Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đang nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực nhằm ghi nhớ, tôn vinh công lao của một con người đã suốt đời vì nước, vì dân.

 • Đâu là điểm mới trong chính sách đối ngoại của tân Tổng thống đắc cử Donald Trump?

  TCCSĐT - Cuộc đua vào Nhà trắng đã kết thúc với thắng lợi thuyết phục của ứng viên đảng Cộng hòa. Ông Donald Trump sẽ là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ và cũng là doanh nhân đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngồi trên chiếc ghế này vào ngày 20-01-2017. Giờ đây, giới chức Mỹ và dư luận lại tập trung vào một trong những cương lĩnh tranh cử của ông Trump, đó là cương lĩnh về chính sách đối ngoại để xem ông Trump sẽ “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” như thế nào.

 • Bắc Ninh - Hành trình 20 năm xây dựng và phát triển

  TCCSĐT - Bắc Ninh - Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng; nơi khởi dựng cơ đồ của Thuỷ tổ Việt Nam - Kinh Dương Vương; nơi phát tích Vương triều Lý - triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt.

 • Phát huy truyền thống quê hương, xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

  TCCSĐT - Là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, có truyền thống lịch sử, văn hiến, cách mạng, trong 20 năm kể từ ngày tái lập (01-01-1997 – 01-01-2017), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hải Dương đã phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được sự phát triển tương đối toàn diện. Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh là dịp để ôn lại truyền thống, tự hào với những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, vững chắc, xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

 • Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, vững mạnh về chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới vào thực tiễn Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vấn đề xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan và phải được tiến hành thường xuyên.

 • Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới

  TCCS - Những ngày cuối năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2016) và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2016). Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về những ngày tháng hào hùng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, về Ngày hội quốc phòng toàn dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

 • Khơi dậy tiềm năng của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền kinh tế

  TCCSĐT - Trong quá trình đổi mới, nhận thức của Đảng ta về những nội dung cơ bản của nền kinh tế như chế độ sở hữu, thành phần kinh tế từng bước phát triển, theo đó, vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân cũng từng bước được khẳng định như là một động lực quan trọng của nền kinh tế, tiến tới hình thành những quan điểm cơ bản về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • Vị thế quan trọng của người thầy trong đổi mới giáo dục hiện nay

  TCCSĐT - Một nền giáo dục phát triển thường hội đủ ở đó khả năng huy động hiệu quả và đồng bộ các yếu tố cấu thành: định hướng chiến lược, điều kiện xã hội, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học,... và đặc biệt là phải có một quan niệm khoa học về vai trò của các thành tố tham gia hoạt động dạy học. Người thầy, với loại hình lao động đặc thù, giữ một vị thế quan trọng có tính quyết định chất lượng của giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết

Ngày 21-02-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện số 240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nội dung công điện như sau:

Video