Thứ Năm, 21/2/2019
 • Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

  TCCSĐT - Năng suất lao động là yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và sự tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp, là cơ sở để nâng cao thu nhập, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt cho người lao động. Ở cấp độ quốc gia, trong điều kiện hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt hiện nay, năng suất lao động xã hội là yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của cả nền kinh tế.

 • Giá trị nhân văn trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Nói một cách cô đọng nhất về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị sự nghiệp của Người là giá trị nhân văn. Đó là giá trị tổng hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, thuộc bản chất người, được thể hiện qua tư tưởng, hành động của Người, từ đó lan rộng ra toàn xã hội về sự phấn đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và của toàn thể nhân loại. “Lời Kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn thể nhân dân Việt Nam cũng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc đó.

 • Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu

  TCCSĐT - Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nghiêm trọng nhất là thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, tình trạng xâm nhập mặn, lở đất, lũ thất thường,… Để vượt qua thách thức, biến đồng bằng sông Cửu Long thành một vùng phát triển thịnh vượng, ngày 17-11-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

 • Bài 2: Giải pháp xây dựng cơ chế kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa (tiếp theo)

  TCCSĐT - Quyền lực càng cao, càng tuyệt đối, nếu không được kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến sự tha hoá. Vì vậy, khi thực hiện "nhất thể hoá", cần thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực của người đứng đầu nói riêng nhằm xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

 • Những bài học quý giá trong 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ

  Cách đây hơn 20 năm, Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã được ban hành. Đến nay, Chiến lược cán bộ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, tạo khung thể chế cho sự định hình và phát triển đội ngũ cán bộ của thời kỳ phát triển mới của đất nước, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá.

 • Giữ lửa cho “lò luôn nóng và nóng đều”

  TCCSĐT - “Giữ lửa cho lò luôn nóng và nóng đều”, đó phải trở thành “mệnh lệnh của trái tim”, “tiếng gọi của non sông đất nước” để công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII tiếp tục thu được những thành công hơn nữa, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Kiến tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược ngang tầm công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ

  TCCS - Dù muốn hay không, chưa bao giờ như hiện nay, công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước, xét về cả về quy mô, tính chất và chiều sâu của nó, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, phát triển rút ngắn, mang tính lịch sử ngắn hạn, với xung lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong một “thế giới phẳng” và không “phẳng”, v.v., lại đặt ra trước Đảng và dân tộc ta những trọng sự to lớn, nặng nề đầy khó khăn mới mẻ, những thách thức phát triển hay tụt hậu khắc nghiệt chưa từng thấy! Tất cả rất tự nhiên mang tính chỉnh thể, không thể lảng tránh hay từ nan.

 • Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975 với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  TCCSĐT - Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên: độc lập, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân 1975 phản ánh bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sức mạnh đó đã và đang là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới hiện nay.

 • Phát huy truyền thống Cố đô, xây dựng Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững

  TCCSĐT - Phát huy truyền thống của vùng đất Cố đô lịch sử, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thòi cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đưa Ninh Bình trở thành tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

 • Bài 1: Thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa

  TCCSĐT - "Nhất thể hoá" hai chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cùng cấp mới có chủ trương thực hiện từ Nghị quyết Trung 5 khoá IX nên còn nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ, nhất là trình độ, năng lực và việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu.

 • Khi Đảng tập trung lãnh đạo, việc khó mấy cũng thành công

  TCCSĐT - Gia Phú là xã có quy mô diện tích, dân số lớn nhất huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Toàn xã có 7.867ha, 4.661 hộ dân với trên 16.000 nhân khẩu sinh sống ở 36 thôn, bản, trong đó 11 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Từ khi tỉnh quy hoạch mở rộng thành phố Lào Cai, Gia Phú là địa bàn giáp ranh giữa thành thị và nông thôn, có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế, nhưng cũng nảy sinh không ít vấn đề nhạy cảm, nhất là vấn đề đất đai.

 • Vai trò của văn hóa trong thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và bài học lịch sử

  TCCSĐT - Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại sâu sắc, phong phú. Tìm hiểu đặc trưng của Cách mạng tháng Tám từ góc độ văn hóa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của văn hoá trong thắng lợi của cuộc cách mạng và rút ra những bài học lịch sử quý giá.

 • Hãy giữ vững sự liêm chính của người Công an nhân dân!

  Những ngày qua, dư luận bàng hoàng, phẫn nộ khi biết rằng một đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng quy mô lớn, với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng có sự tham gia của cả những người từng là sỹ quan cao cấp của ngành Công an như cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa.

 • Phát huy tư tưởng về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với hoạt động Công đoàn Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908 - 1932), người sáng lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ, tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; một trong những người sáng lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở trong nước; một trong những người sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng; đại biểu chính thức của Đông Dương Cộng sản Đảng dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.

 • Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Người hiện thực hóa tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về công hội

  TCCSĐT - Công đoàn Việt Nam đã trải qua chặng đường gần một thế kỷ hình thành và phát triển với tầm vóc ngày càng lớn mạnh. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã xây dựng nền tảng lý luận về tổ chức Công đoàn cách mạng và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chính là người đã hiện thực hóa, tạo nên những giá trị cốt lõi, nhất là về quy trình hình thành tổ chức, công tác cán bộ, phương thức hoạt động.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

LỜI CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

TCCSĐT - Trước thềm Năm mới Kỷ Hợi - 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết Xuân Kỷ Hợi - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Video