Thứ Bảy, 21/10/2017
 • Đâu là điểm mới trong chính sách đối ngoại của tân Tổng thống đắc cử Donald Trump?

  TCCSĐT - Cuộc đua vào Nhà trắng đã kết thúc với thắng lợi thuyết phục của ứng viên đảng Cộng hòa. Ông Donald Trump sẽ là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ và cũng là doanh nhân đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngồi trên chiếc ghế này vào ngày 20-01-2017. Giờ đây, giới chức Mỹ và dư luận lại tập trung vào một trong những cương lĩnh tranh cử của ông Trump, đó là cương lĩnh về chính sách đối ngoại để xem ông Trump sẽ “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” như thế nào.

 • Bắc Ninh - Hành trình 20 năm xây dựng và phát triển

  TCCSĐT - Bắc Ninh - Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng; nơi khởi dựng cơ đồ của Thuỷ tổ Việt Nam - Kinh Dương Vương; nơi phát tích Vương triều Lý - triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt.

 • Phát huy truyền thống quê hương, xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

  TCCSĐT - Là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, có truyền thống lịch sử, văn hiến, cách mạng, trong 20 năm kể từ ngày tái lập (01-01-1997 – 01-01-2017), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hải Dương đã phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được sự phát triển tương đối toàn diện. Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh là dịp để ôn lại truyền thống, tự hào với những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, vững chắc, xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

 • Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, vững mạnh về chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới vào thực tiễn Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vấn đề xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan và phải được tiến hành thường xuyên.

 • Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới

  TCCS - Những ngày cuối năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2016) và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2016). Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về những ngày tháng hào hùng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, về Ngày hội quốc phòng toàn dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

 • Khơi dậy tiềm năng của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền kinh tế

  TCCSĐT - Trong quá trình đổi mới, nhận thức của Đảng ta về những nội dung cơ bản của nền kinh tế như chế độ sở hữu, thành phần kinh tế từng bước phát triển, theo đó, vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân cũng từng bước được khẳng định như là một động lực quan trọng của nền kinh tế, tiến tới hình thành những quan điểm cơ bản về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • Vị thế quan trọng của người thầy trong đổi mới giáo dục hiện nay

  TCCSĐT - Một nền giáo dục phát triển thường hội đủ ở đó khả năng huy động hiệu quả và đồng bộ các yếu tố cấu thành: định hướng chiến lược, điều kiện xã hội, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học,... và đặc biệt là phải có một quan niệm khoa học về vai trò của các thành tố tham gia hoạt động dạy học. Người thầy, với loại hình lao động đặc thù, giữ một vị thế quan trọng có tính quyết định chất lượng của giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

 • Xung quanh vấn đề dân chủ và thực hành dân chủ đại diện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Trong suốt hơn 86 năm lãnh đạo, trong đó có hơn 71 năm cầm quyền, Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về dân chủ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn khẳng định dân chủ là mục tiêu, động lực quan trọng để phát triển xã hội.

 • Xây dựng đội ngũ doanh nhân thời kỳ hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Trong nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng, vị trí và vai trò của doanh nhân được ví như những người lính của thời bình, người chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế, là lực lượng chủ đạo góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Tuy nhiên, tham gia vào sân chơi hội nhập cả trên sân nhà và quốc tế, đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay “đông nhưng chưa mạnh”, chưa thể hiện sức mạnh tổng hợp khi tham gia thị trường nước ngoài. Việc cấp bách là phải tạo ra được thế hệ doanh nhân hội nhập có khát vọng chinh phục và năng lực cạnh tranh tốt trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu.

 • Xây dựng và phát triển xã hội thông tin an toàn, lành mạnh ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - Cùng với sự phát triển nhanh chóng và không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông, thế giới ngày nay đã và đang dịch chuyển theo hướng phát triển xã hội thông tin. Tiến trình này liên tục đặt ra nhiều thách thức mới cho cả người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý chức năng. Việc tổ chức triển khai một chương trình hành động hiệu quả nhằm xây dựng và phát triển xã hội thông tin an toàn, lành mạnh ở Việt Nam hiện nay là một yêu cầu quan trọng và cấp bách, góp phần phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 • Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục

  TCCS - Phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế của năm học 2015 - 2016, năm học 2016 - 2017, toàn ngành giáo dục tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, đề xuất 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản sẽ triển khai thực hiện trong năm học 2016 - 2017.

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  TCCS - Tình hình vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong xã hội vẫn còn diễn ra, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội chưa được phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời đã và đang đặt lên vai các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan thanh tra nói riêng trách nhiệm rất nặng nề trong thời gian tới.

 • Để tiếp tục xứng đáng gánh vác trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trước cử tri và nhân dân

  TCCS - Đại biểu Quốc hội là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri cả nước, là người thay mặt cho nhân dân, nói lên tiếng nói của cử tri và nhân dân tại Quốc hội. Điều 79 Hiến pháp năm 2013 quy định địa vị pháp lý và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, trong đó xác định rõ mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân.

 • Tác động của quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đến an ninh - quốc phòng Việt Nam

  TCCS - Thời gian qua, quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tác động đến Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có an ninh - quốc phòng. Để phát huy những tác động tích cực, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của quan hệ kinh tế đối với quốc phòng, yêu cầu hàng đầu đặt ra là cần nhận diện được những nhân tố chi phối đến sự tác động đó.

 • Phán quyết của công lý và triển vọng về giải pháp hòa bình đối với tranh chấp trên Biển Đông

  TCCS - Ngày 12-7-2016, Tòa Trọng tài thành lập theo quy định của Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 đã ra phán quyết cuối cùng, kết thúc quá trình gần ba năm xem xét vụ Phi-líp-pin kiện Trung Quốc về một số khía cạnh của tranh chấp trên Biển Đông. Phán quyết của Tòa Trọng tài không chỉ mang lại thắng lợi pháp lý to lớn cho Phi-líp-pin trước Trung Quốc mà còn có ý nghĩa đóng góp vào quá trình giải quyết tranh chấp tại Biển Đông và sự phát triển của luật pháp quốc tế nói chung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Tổng Bí thư

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Video